Foto: Pixabay.com

Budžet 2018: Smanjeni budžeti nezavisnim telima

Prema pregledu korisnika u vladinom predlogu budžeta za 2018. godinu, kojeg je uradila Parlamentarna budžetska kancelarija (PBK), skoro svim nezavisnim telima – poput institucija Zaštitnika građana, Poverenika za informacije od javnog značaja, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, kao i Državnoj revizorskoj instituciji smanjeni su budžeti u odnosu na prethodnu godinu.

Budžet je – i to za skoro 40 odsto – smanjen i Visokom savetu sudstva, a smanjenje od 41 odsto imaće i Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Sa druge strane, među najvećim budžetima biće budžeti Ministarstva odbrane i Ministarstva unutrašnjih poslova – budžetski fond za naoružanje i vojnu opremu biće uvećan skoro 8,5 puta u odnosu na 2017.

Uvećani su i budžeti za BIA (za skoro 15 odsto, ali bez navođenja pojedinačnih podataka na šta će se taj budžet trošiti), a „nagrađen“ je i Republički zavod za statistiku uvećanjem od 32,3 odsto u odnosu na 2017. godinu.

Budžet Republičke direkcije za robne rezerve je skoro udvostručen, uvećan je i budžet za Kancelariju za KiM na skoro 6 milijardi dinara, dok će Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima imati za skoro 150 odsto veći budžet.

Sa druge strane, zbog smanjenja izdataka na plaćanje kamata i glavnica javnog duga, budžet Uprave za javni dug biće manji za skoro 20 odsto.