Predsednik Skupštine grada Jagodine / Foto: FoNet, N. Ðorđević

DRI: Jagodina nezakonito potrošila 972 miliona dinara

Državna revizorska institucija (DRI) u izveštaju o kontroli trošenja budžeta u 2016. godini u Jagodini konstatovala je da je vlast u tom gradu nezakonito i nepropisno potrošila 972 miliona dinara i iznela mišljenje sa rezervom o pravilnosti poslovanja.

Revizori su naznačili da je taj grad nezakonito potrošio 40 odsto godišnjeg budžeta i istakli da je opasno što je budžet preuzeo veće obaveze nego što je Skupština dozvolila. Na obaveze koje nisu u skladu sa važećim zakonskim i drugim propisima potrošeno je 435 miliona dinara. Reč je o plaćanju nečega što nije u nadležnosti lokalne samouprave. Preko važećeg budžeta Jagodine, koji je Skupština odobrila, potrošeno je 433 miliona dinara, što je veoma kritična radnja, navodi se u izveštaju. Zakon o javnim nabavkama prekršen je u poslovima vrednim 73 miliona dinara, odnosno, nije bilo odgovarajućeg postupka javne nabavke, ili nisu poštovane zakonske procedure. Bez sprovedenog javnog konkursa potrošeno je 15 miliona dinara, a prekoračenje kod isplate zarada, dodataka, naknada i socijalnih doprinosa iznosi više od devet miliona dinara, tumače finansijski eksperti izveštaj revizora, a prenosi “Fonet”.

Eksperti ističu da su revizori u slučaju Jagodine “čudno”, ili po nekom drugom, do sada neprimenjenom metodu, vršili reviziju u odnosu na druge gradove. Kod drugih je, kako se napominje, izveštaj detaljniji, sadrži od 200 do 250 stranica, svaki konto je obrazložen, dok u slučaju Jagodine izveštaj ima svega 55 stranica, odnosno nije prikazan svaki konto i nisu navedene nepravilnosti, kao što inače rade revizori. Kako se ističe, nekoliko dana posle objavljivanja izveštaja DRI, Jagodini se iz državne rezerve isplaćuje 120 miliona dinara zbog neostvarivanja prihoda.