Rodoljub Šabić / Foto: FoNet, Zoran Mrđa

Šabić: Nije mi dostavljen Nacrt zakona o zaštiti podataka

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić saopštio je juče da ne zna da li je završen Nacrt zakona o zaštiti podataka i da njemu Nacrt nije dostavljen na mišljenje, što je predviđeno poslovnikom Vlade Srbije.

“Poverenik nije bio u prilici da vidi nikakav tekst nacrta ili eventualno neke njegove radne verzije, pa shodno tome ni da na njih stavlja bilo kakve primedbe, odnosno daje preporuke”, naveo je Šabić u saopštenju. To je bila reakcija na izjavu ministarke pravde Nele Kuburović koja je kazala da je radna grupa završila izradu Nacrta zakona , da je rok za početak njegove primene maj iduće godine, kao i da je radna grupa u obzir uzela nove propise EU i preporuke poverenika. Šabić je podsetio da je još pre više meseci pripremio i Vladi stavio na raspolaganje kompletan, u skladu sa poslovnikom Vlade, sačinjen Model novog zakona o zaštiti podataka o ličnosti. “Isti zakon dobio je podršku i dobre ocene predstavnika struke, a 17 specijalizovanih nevladinih organizacija je posebnom inicijativom od Vlade tražilo da se pristupi hitnom donošenju zakona, ocenjujući da je Model poverenika dobra osnova za to”, naveo je Šabić. On je dodao da je taj model, nažalost, bukvalno izgubljen negde u administraciji Vlade, pa ga je ponovno pre tri meseca dostavio predsednici Vlade. Šabić je rekao da nema informacija o bilo kakvim reakcijama Vlade povodom tih njegovih aktivnosti, pa ni o tome da li se formulacija “prihvaćene preporuke poverenika” odnosi na njih. Poverenik je upozorio da neshvatljivo kašnjenje u donošenje tog zakona ima velike i da može imati još veće štetne posledice, podsetivši da je prema rešenju kojim je formirana radna grupa Ministarstva pravde svoj zadatak trebalo da izvrši najkasnije do kraja 2013. godine.

Takođe, poverenik je juče naglasio da je normativni okvir koji se odnosi na zaštitu podatka u Srbiji neadekvatan i da je izvor niza problema. “Srbija još nije dostigla ni one standarde koje Evropa sada napušta. Daleko je ispod tog nivoa, zabrinjavajuće daleko ispod onoga i što je proklamovano našim Ustavom”, rekao je Šabić na skupu “Primena opšte uredbe o zaštiti podataka” u organizaciji Društva za informatiku.