Foto: FoNet, Aleksandar Levajković

Šabić: Nedopustivo na trafikama legitimisati kupce pripejd kartica

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić juče je još jednom skrenuo pažnju poslanicima na odredbe vladinog Predloga zakona o elektronskim komunikacija kojima se propisuje obaveza registracije pripejd pretplatnika mobilne telefonije.

On je u saopštenju, polazeći od pretpostavke da će većina u Skupštini podržati obaveznu registraciju svih korisnika mobilne telefonije (ime i prezime, broj lične karte, JMBG), ukazao da se i u tom slučaju otvara niz pitanja u vezi sa načinom na koji će se obavljati registracija pripejd pretplatnika, posebno već postojećih. Prema njegovim rečima prvo pitanje je kada ta obaveza stupa na snagu. “U prelaznim odredbama zakona navedeno je da je operator u obavezi da u roku od devet meseci sprovede preregistraciju, te da pretplatnicima koji se u tom roku ne preregistruju oduzme broj. Ali, predviđeno je da rok od devet meseci počinje teći od stupanja na snagu Pravilnika kojim će Ministarstvo bliže urediti tehničke uslove za registraciju, a nije predviđen rok ili datum u kome Ministarstvo treba da donese taj pravilnik”, rekao je poverenik.

Za Šabića je otvoreno i pitanje objektivnosti roka od devet meseci, jer treba imati u vidu, kako je naveo, da broj korisnika pripejd kartice, odnosno pretplatnika koji moraju izvršiti preregistraciju iznosi otprilike 4,5 miliona ili 500.000 mesečno. Navodeći da se pripejd kartice ne kupuju samo u ovlašćenim organizacionim jedinicama operatora, već se distribucijom u najvećoj meri bave prodavci u trgovinama, trafikama, poverenik je ocenio da je očigledno da ta lica ne mogu imati pravo da legitimišu kupce pripejd kartica i da čuvaju i obrađuju njihove podatke. “Takvo rešenje bi bilo nedopustivo, jer bi to značilo da se ogromnom broju ljudi, koji nisu ni na elementarnom nivou obučeni o standardima zaštite podataka o ličnosti, poveravaju poslovi koji uključuju obradu velikog broja podataka”, kazao je Šabić. Dodao je da ukoliko se ostane pri tome da je neophodno registrovati sve pretplatnike, uključujući i pripejd korisnike, nužno predvideti da poslove registracije pripejd korisnika mogu da obavljaju samo lica obučena o pravilima zaštite podataka o ličnosti.