Isporuka vozila MUP / Foto: FoNet/MUP

“Procedura nabavke vozila za MUP sporna po nekoliko osnova”

“Transparentnost Srbija” (TS) najavila je da će podneti inicijativu za promenu Zakona o javnim nabavkama, kako bi se se smanjio obim primene izuzetaka od ovog propisa.

Reakcija je usledila nakon nedavne nabavke vozila za policiju u potpuno netransparentnom postupku. Programski direktor TS Nemanja Nenadić ocenio je da nabavka patrolnih vozila za MUP “sporna po nekoliko osnova”. “Nije sporno da je nabavka potrebna. Sporna je procedura i to po nekoliko osnova”, kazao je Nenadić. On je rekao da će ta organizacija verovatno pokrenuti inicijativu da se izmeni član 128 Zakona o javnim nabavkama koji reguliše nabavke iz oblasti odbrane i bezbednosti. Nenadić je naglasio da postoji velika razlika “između stepena promocije” prilikom uručenja vozila i potpunog odsustva informacija o samoj nabavci i o tome šta je nabavljeno. On je, takođe, istakao da se u javnosti malo govorilo o javno-privatnom partnerstvu za uslugu prevoza u prigradskom prevozu u Beogradu, dodajući da je TS u svojstvu građanskog nadzornika uložila zahtev za zaštitu prava osporavajući jedan od postavljenih uslova za ponuđače koji će u narednih 10 godina prevoziti stanovnike dela prigradskih naselja Beograda. “Smatramo da je jedan od uslova iz konkursne dokumentacije diskriminatoran, a to je uslov da firma koja se javlja ima na lageru 55 autobusa starih do tri godine. Međutim, taj ugovor koji će se potpisati propisuje da će u eksploataciji autobusi biti stari 13 godina. Potpuno je nelogično da naručilac traži autobuse stare tri godine, a u 10. godini će mu biti dobro da budu stari 13 godina. U startu nelogično”, kazao je Nenadić. Dodao je da ova nelogičnost može štetno da se odrazi na konkurenciju i da će biti manje onih koji mogu da ispune te uslove. Kako je rekao, vrednost ugovora je oko 11 milijardi dinara za period od 10 godina.

A predsednik “Transparentnosti Srbija” Vladimir Goati istakao je da su u Srbiji propisi koji su usvajani, a nekada i menjani posle 2000. godine uglavnom ostajali mrtvo slovo na papiru u mnogim situacijama, posebno kod javnih nabavki. “Ljudi ni u čemu nisu tako kreativni kao u ostvarenju sopstvenog interesa. Imali smo prilike da vidimo da se javne nabavke koje počinju od određene sume, recimo, milion dinara seckaju na manje komade i da onda to ide po jednoj sasvim drugoj liberalnijoj proceduri, a negde se i ne sprovode javne nabavke”, rekao je Goati.