Foto: Pixabay.com

RATEL obavezao kablovske operatore da prenose Prvu, O2, Hepi i Pink

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije (RATEL) donela je rešenje o obavezi kablovskih operatora da prenose programe televizija sa nacionalnom frekvencijom – “Prva”, “O2”, “Hepi” i “Pink”, navelo je juče Udruženje novinara Srbije (UNS).

U saopštenju se ističe da je RATEL doneo rešenje na osnovu zahteva Saveta REM-a, koji je takođe utvrdio listu kanala koje će kablovski operatori biti obavezni da prenose. Na sajtu REM-a navodi se da je utvrđena lista televizijskih programa za koje je predviđen obavezan prenos kao mera zaštite medijskog pluralizma na kojoj su Radio-difuzno preduzeće “B92 ”, TV “Hepi”, TV “Pink” i TV “Prva”. Generalni sekretar REM-a Nenad Janković rekao je da je REM u skladu sa članom 106 Zakona o elektronskim medijima imao obavezu da utvrdi listu obaveznih kanala i da je sada ta obaveza ispunjena. Inače, taj član predviđa da regulator najmanje jednom u tri godine utvrdi listu radijskih i televizijskih programa koje su dužni da prenose operatori čiju mrežu koristi “značajan broj krajnjih korisnika kao jedini ili prvenstveni način za primanje medijskih sadržaja, a u cilju ostvarivanja javnog interesa i medijskog pluralizma”. Isti član Zakona propisuje i da regulator zahtev za utvrđivanje obaveze prenosa, zajedno sa listom, dostavlja regulatornom telu nadležnom za elektronske komunikacije, u ovom slučaju RATEL-u. U obrazloženju donetog rešenja, RATEL navodi da su “listom utvrđeni televizijski programi sa pokrivanjem na teritoriji cele Republike Srbije za koje postoji obaveza prenosa od strane operatora elektronskih komunikacionih mreža, na pravičan, transparentan i nediskriminatorski način u cilju ostvarivanja javnog interesa i zaštite medijskog pluralizma”, preneo je UNS.

Na pitanja N1 da li će RATEL operatorima tražiti da plate za emitovanje nacionalnih kanala, novinari su upućeni na saopštenje u kome se konstatuje da RATEL nema zakonska ovlašćenja za nadzor, kažnjavanje i oduzimanje dozvola kablovskim operatorima, već je navedenim odredbama samo uređen postupak saradnje sa organom nadležnim za radiodifuziju. Kako se u ovom saopštenju RATELA ne pominje mogućnost nametanja plaćanja nacionalnim emiterima za obaveznu distribuciju njihovih kanala u kablovskim sistemima, ta inicijativa nekoliko privatnih TV kanala, ovakvom odlukom RATELA, je zaustavljena.