Zlatko Minić / Foto: FoNet/Medija centar

“Nema političke volje za primenu Zakona o javnim preduzećima”

Predstavnici “Transparentnosti Srbije” istakli su da Zakon o javnim preduzećima nije dovoljno primenjen u prvih godinu i po dana, jer nije bilo političke volje.

Na predstavljanju rezultata istraživanja o sprovođenju ovog Zakona, Zlatko Minić iz “Transparentnosti” kazao je da nije ostvaren glavni cilj – profesionalizacija upravljanja javnim preduzećima i njihova departizacija. Kako je naglasio,  istraživanje urađeno na uzorku od 30 javnih preduzeća od kojih je za 13 osnivač Vlada Srbije, dva su pokrajinska i 15 lokalnih i dodao da su analizirali četiri oblasti – izbor direktora, nadzorni odbor, transparentost i medije.”Od 30 javnih preduzeća u 28 smo pronašli nepravilnosti u vezi sa direktorom i izborom direktora”, naveo je Minić i dodao da je zakonski rok za okončanje konkursa za izbor direkora istekao u martu ove godine, a da su nakon toga na čelu gotovo svih posmatranih republičkih preduzeća vršioci dužnosti. On je napomenuo da su na lokalnom nivou još 2013. na konkursu postavljeni rukovodioci javnih preduzeća koji su u medijima identifikovani kao “stranački kandidati”. Govoreći o nadzornim odborima, Minić je kazao da u 29 javnih preduzeća sede članovi za koje se, na osnovu informacija iz biografija, ne može utvrditi da su kvalifikovani. Programski direktor “Transparentnosti” Nemanja Nenadić smatra da bi do unapređenja rada javnih preduzeća došlo ako bi se Zakonom ograničio period od razrešenja direktora do okončanja konkursa za izbor novog.”Treba takođe preispitati ulogu Nadzornih odbora, jer je njihova funkcija zadovoljavanje potreba građana, a ne samo praćenje finansijskih rezultata. Javna preduzeća treba da su tu da bi ljudi imali vodu, struju, a ne da finansiraju sport, kulturu, jer to treba da rade nadležna ministarstva”, istakao je Nenadić.

Inače, aktuelni Zakon o javnim preduzećima Skupština Srbije usvojila je u februaru prošle  godine, a on predviđa da se direktori javnih preduzeća biraju na javnom konkursu i da oni ne mogu da budu partijski funkcioneri.