Slaviša Lekić, predsednik NUNS / Foto: FoNet, Nenad Ðorđević

NUNS i UGS “Nezavisnost” pokreću Alternativni Dnevnik

Ujedinjeni granski sindikati „Nezavisnost“ i Nezavisno udruženje novinara Srbije zaključili su Memorandum o saradnji i najavili kao prvu zajedničku akciju –  početak alternativnog informisanja građana o društvenoj stvarnosti u Srbiji.

Kako se ističe u saopštenju, polazeći od činjenice da svaki građanin ima pravo na istinu, UGS„Nezavisnost“ i NUNS dogovorili su se da građane obaveste o onome o čemu ništa ne mogu da čuju na aktuelnoj medijskog sceni – kroz format Alternativnog Dnevnika, čije će emitovanje početi uskoro. “Polazeći od zajedničke usmerenosti ka osnovnim vrednostima slobode, jednakosti, pravde, solidarnosti, vladavine prava, poštovanja ljudskih prava i ljudskog dostojanstva, te kulturnog i javnog dijaloga u cilju razvoja društvene zajednice, stremeći izgradnji demokratske Srbije zasnovane na toleranciji, poštovanju, prihvatanju i uvažavanju različitosti kultura, forme izražavanja, slobode mišljenja i uverenja i unapređivanju političke, ekonomske i kulturne saradnje u procesu evropskih integracija, imajući u vidu ostvarenu saradnju i donošenje zajedničke Deklaracije o medijskoj pismenosti, kao i zajednički zahtev za slobodnim novinarstvom i pluralizmom medija, uspostavili smo stratešku saradnju u interesu građana Srbije i zaključili Memorandum o saradnji”, navodi se u saopštenju. Potpisnici memoranduma saglasni su, ističu, da svoje kapacitete udruže u naporu da se zajednički promovišu i unapređuju kultura i javno informisanje, posebno u oblasti radnih i ukupnih ekonomskih i socijalnih prava građana u Srbiji, vladavine prava, primene demokratskih evropskih vrednosti i jačanja društvene solidarnosti. Cilj im je i “podizanje kapaciteta” UGS „Nezavisnost“ i NUNS za učešće u evropskim intergacionim procesima, “sa naglaskom na učešće u pristupnim pregovorima, od čijih rezultata zavisi – kako položaj novinara i medijskih radnika, tako i položaj svih zaposlenih i građana, te ukupan stepen ostvarivanja prava građana Srbije na svestrano, istinito i pravovremeno informisanje”. U planu je i uspostavljanje funkcionalnih načina saradnje i razmene informacija koje mogu biti od značaja za podizanje stepena uticaja organizacija civilnog društva u promociji etički odgovornog novinarstva i borbi protiv korupcije i medijskih zloupotreba.