Foto: Sajt Agencije za borbu protiv korupcije

Agencija: Vučić nije koristio javne resurse u kampanji

Skoro pola godine nakon što joj je BIRN poslao upite o tome da li je Aleksandar Vučić koristio javne resurse za partijsku promociju u predsedničkoj kampanji, Agencija za borbu protiv korupcije (ABPK) poslala je BIRN-u obaveštenje u kojoj piše da Vučić nije prekršio zakon.

BIRN je poslao dva upita – jedan o predizbornom spotu u kojem Vučić vraća knjigu nakon 35 godina, snimljen u skupštinskoj biblioteci, i drugi, o izjavama koje je Vučić davao kao predsednik vlade tokom kampanje.

Podsetimo, član 29 Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije kaže da “funkcioner ne može da koristi javne resurse i skupove na kojima učestvuje i susrete koje ima u svojstvu funkcionera, za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata”.

Uprkos tome, Agencija je, na osnovu dopisa iz Skupštine Srbije, koji se poziva na stav 3. istog člana Zakona o Agenciji, i koji kaže da  “funkcioner može da koristi javne resurse radi zaštite lične bezbednosti, ukoliko je takva upotreba javnih resursa uređena propisima iz te oblasti ili odlukom službi koje se staraju o bezbednosti funkcionera”, zaključila da nije bilo kršenja zakona, mada se ne vidi u kakvoj je vezi bezbednost funkcionera sa snimanjem predizbornog spota.

Isto tako, Agencija je izjavila da Vučić u svojim izjavama “nije promovisao političku stranku i program stranke koji pripada, niti je u ovim situacijama naveo ime stranke čiji je predsednik, na osnovu čega bi se na nesumnjiv način zaključilo da je došlo do povrede odredbe čl. 29. st. 2. Zakona o Agenciji”.

Za izjave, pak, u kojima Vučić jeste pominjao ime stranke i promovisao je, Agencija je “nesumnjivo ocenila” da nema povrede zakona, jer je utvđeno “da je imenovani ovu izjavu dao kao odgovor na postavljeno pitanje novinara stranog medija kao predsedničkom kandidatu”.