Foto: Pixabay.com

Državni sekretar Cvejić radi kao notar

Kako piše list „Danas“, novi državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbislav Cvejić nastavio je da obavlja funkciju javnog beležnika, čime krši Zakon o javnom beležništvu.

Prema članu 5 tog Zakona, koji govori o nespojivosti javnobeležničke delatnosti sa drugim poslovima, delatnost javnog beležnika „nespojiva je sa obavljanjem advokature, bilo kog drugog plaćenog zanimanja, odnosno funkcije, kao i poslova koji nisu u skladu sa ugledom, nezavisnošću, samostalnošću i javnim poverenjem javnog beležništva“.

„Danas“ podseća da je Srbislav Cvejić od 2010. do 2012. bio pomoćnik tadašnjeg ministra odbrane Dragana Šutanovca, a da je ministarstvo odbrane napustio tek 2014, i to upravo da bi postao javni beležnik.

List podseća i na odredbe Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, po kojoj funkcioner može da obavlja samo jednu funkciju, osim ako ne dobije saglasnost Agencije.

Ministarstvo rada je saopštilo da je Cvejić odredio javnobeležničkog pomoćnika u svojoj kancelariji da obavlja posao notara, kao i da je od Agencije tražio autentično tumačenje o eventualnom postojanju sukoba interesa, te da mu je Agencija rekla da sukob interesa ne postoji.

Prema članu 8 Zakona o Narodnoj skupštini, parlament je taj koji donosi autentično tumačenje zakona.

 

UPDATE: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja poslalo je “Istinomeru” demanti na ovu vest, kojeg prenosimo u celosti:

“Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Srbislav Cvejić jeste imenovan kao službenik države. On od trenutka stupanja na mesto državnog sekretara ne obavlja javnobeležničke poslove, niti je državni sekretar sa platom notara, kako je u tekstu Danasa navedeno.

Činjenice dokazuju da je Srbislav Cvejić u zakonskom roku, istovremeno kada je izabran na funkciju državnog sekretara, u skladu sa zakonom odredio javnobeležničkog pomoćnika u svojoj kancelariji, da do prestanka mandata u Ministarstvu obavlja poslove umesto njega. O tome je obavestio Agenciju za borbu protiv korupcije i zatražio autentično tumačenje o eventualnom postojanju sukoba interesa.

Član 46. zakona o javnom beležništvu propisuje da javni beležnik: (…) ako je izabran ili imenovan na neku javnu funkciju (…), u obavljanju poslova ga zamenjuje javnobeležnički zamenik“, što je Srbislav Cvejić kao javni beležnik u zakonskom roku i učinio.

Agencija za borbu protiv korupcije je u svom dopisu Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Srbislavu Cvejiću od 27.07.2017. to potvrdila i ukazala da je postupao u skladu sa odredbama čl. 46 st. 1 i čl. 47 st. 1 Zakona o javnom beležništvu, kao i da je dužan da postupa u skladu sa odredbom čl. 50. stav 5.
Član 50 stav 5 predviđa da zamenjeni javni beležnik, što je u ovom slučaju Srbislav Cvejić, ne sme obavljati javnobeležničke poslove dok traje zamena. Tačno je da Srbislav Cvejić nije lično odgovarao na pozive koji su mu upućeni – i nije ni mogao da odgovori – jer je dnevni list Danas pozive kako u tekstu i navodi uputio kancelariji u kojoj on više ne obavlja posao javnog beležnika. Dnevni list Danas je dobio odgovor na
postavljenja pitanja od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja gde se Srbislav Cvejić nalazi na funkciji državnog sekretara.

Inače, Srbislav Cvejić je od 2014. godine bio javni beležnik. Na sednici Vlade održanoj 13. jula ove godine imenovan je za državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kada je preneo svoja ovlašćenja na javnobeležničog zamenika i prestao da obavlja posao javnog beležnika do završetka svog mandata u Ministarstvu.”