Stari i najverovatnije novi članovi Fiskalnog saveta / Foto: FoNet

Odbor za finansije prihvatio predloge za članove Fiskalnog saveta

Skupštinski odbor za finansije prihvatio je juče predlog predsednika Srbije Aleksandra Vučića da predsednik Fiskalnog saveta još šest godina bude profesor Ekonomskog fakulteta Pavle Petrović. Odbor je prihvatio i predloge Ministarstva finansija i guvernera Narodne banke Srbije da članovi Saveta ponovo budu Nikola Altiparmakov i Vladimir Vučković. Usvojeni predlozi za predsednika i članove Fiskalnog saveta upućeni su parlamentu na razmatranje po hitnom postupku.

Relativno brz predlog članova Saveta (samo tri meseca su bili u v.d. stanju pošto im je istekao mandat), i to u potpuno istom sastavu – ukazuje na činjenicu da kada je vlast odlučna da konstituiše nezavisne institucije, onda izostaju uobičajene tehnike ignorisanja i blokiranja njihovog rada i nema maštovitih odugovlačenja prilikom izbora ključnih ljudi neophodnih za funkcionisanje ovih institucija. Kada predsednik Vučić predloži docenta Pravnog fakulteta Miloša Stankovića za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije – skupštinski odbor ekspresno zaseda i usvaja predlog.

Izrazit i potpuno suprotan primer omalovažavanja institucija i onemogućavanja njihovog rada je vezan upravo za ovu Agenciju koja nema direktora, a i njen odbor ima samo dva člana od predviđenih devet. U v.d. stanju je i zaštitnik građana koji treba da bude izabran do 4. avgusta.

Fiskalni savet očigledno nije prošao ovakvu vrstu opstrukcije, pa je logično pitanje zašto su predsednik Vučić i ostali predlagači ponovo poklonili poverenje dosadašnjim članovima Fiskalnog saveta izabranim 2011. na predlog Borisa Tadića, bivšeg guvernera Dejana Šoškića i ministarke finansija Dijane Dragutinović.

Vučić se više puta pozivao na pohvale Fiskalnog saveta u pogledu brzog smanjenog deficita, s tim da je Savet istovremeno upozoravao i da je stanje u javnim finansijama daleko od uređenog i da Vlada nije ništa uradila po pitanju reforme javnih preduzeća. Savet je, takođe, podržao smanjenje plata i penzija kao najznačajniji izvor smanjenja fiskalnog deficita. Analize i podaci Saveta su gotovo 100 odsto na liniji onoga što MMF sugeriše vladi tokom aktuelnog aranžmana iz predostrožnosti, te se može reći da je reč o telu koje ima podršku ove međunarodne institucije.