Protest advokata 2014 / Foto: FoNet, Nenad Ðorđević

Advokati oštro protiv Nacrta zakona o profesijama od posebnog značaja

Zakon o profesijama od posebnog značaja za Republiku Srbiju, koji se trenutno priprema u Ministarstvu prosvete, ostavlja mogućnost vladi da propisuje ko i pod kojim uslovima može da se bavi advokaturom, strahuju i u Advokatskoj komori Srbije i u Advokatskoj komori Beograda.

Glavna primedba odnosi se na član koji Vladi daje ovlašćenja da uredbama menjaju zakone koji već uređuju ovu oblast, piše “Danas”.  Ovaj član, prema rečima Nebojše Avlijaša, sekretara UO Advokatske komore Beograda, urušio bi celokupni pravni sistem zemlje. “Ne možete uredbama da menjate zakone. To je pravna besmislica koja je u direktnoj suprotnosti sa Ustavom”, kaže Avlijaš. Namera Ministarstva prosvete je da ovim zakonom uvede red u način na koji se ulazi u profesije koji su od posebnog značaja za funkcionisanje zemlje. Problem advokata je što u nacrtu zakona piše da Vlada na predlog ministarstva utvrđuje spisak tih profesija. Prevencije radi, advokati insistiraju da se u nacrt zakona unese da na tom spisku ne može da bude advokatura. Advokatske komore strahuju da bi, ukoliko se usvoji postojeća verzija zakona, vlada mogla uredbama da propiše uslove pod kojima neko može da se bavi advokaturom. “Oni mogu, primera radi, da donesu uredbu kojom nama nalažu da primamo u komore advokate koji su završili privatne fakultete, što mi godinama unazad odbijamo. Mogu isto tako da izmene bilo koju odredbu Zakona o advokaturi ili naših statuta koja im se ne dopada”,  kaže Avlijaš.