Foto: Pixabay.com

“Bez političke volje za usvajanje zakona o zaštiti podataka o ličnosti”

“Ne vidi se politička volja da se usvoji novi zakon o zaštiti podataka o ličnosti”, izjavio je Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava (Jukom), na jučerašnjoj konferenciji o digitalnim pravima i slobodama.  

On je ocenio da se u novom zakonu mora, pre svega, obezbediti zaštita ljudskih prava u digitalnom okruženju i zakonita obrada podataka o ličnosti. Prema njegovim rečima, ta pitanja u Srbiji nisu uređena na adekvatan način. “Samo Poglavlje 23 u pregovorima sa EU sadrži dva dela. Jedno je pitanje osnovnih prava, a drugo je pravosuđe i iz njih se može pratiti kakvo je stanje ljudskih prava i slobode izražavanja”, izjavio je Antonijević.

Podsetimo, krajem marta ministarka pravde Nela Kuburović izjavila je, povodom slučaja 400.000 ličnih podataka građana koji su se našli na javnom serveru, da veruje da će nadležni organi utvrditi da li je bilo zloupotrebe i istakla da je njeno ministarstvo nadležno da donosi zakone o zaštiti tajnih podataka. “U toku je izrada novog zakona koji bi trebalo da stupi na snagu od 2018. godine”, rekla je tada. Naglasila je da taj zakon nije donet ranije, jer se čekalo donošenje nove direktive u EU, koja, takođe, počinje da se primenjuje od 2018. godine. Ministarka je dodala i da Radna grupa na Zakonu “vredno radi” i da se od januara sastaje gotovo sedmično i da očekuje da će uskoro nacrt Zakon biti u javnoj raspravi. A poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić izjavio je da je sadašnji Zakon o zaštiti podataka o ličnosti donet 2008. godine i da je taj akt, iako dobra poruka, bio nekonzistentan, nedorečen i kontradiktoran.