Direktor "Puteva" Zoran Drobnjak / Foto: FoNet, Božidar Petrović

“Putevi” plaćaju “Alpini” 10,5 miliona evra

“Putevi Srbije” moraće da isplate kompaniji “Alpina” 10,5 miliona evra do kraja marta 2018. godine.

Prema pisanju “Večernjih novosti”, tako glasi nagodba koju je ovo javno preduzeće postiglo sa austrijskom građevinskom firmom, koja je u stečaju. Time su okončani svi sporovi između dva preduzeća koji su se odnosili na izgradnju mosta preko Dunava kod Beške, a u “Putevima” tvrde da nemaju više nikakvih poslovnih odnosa sa “Alpinom”. Inače, “Alpina” je pokrenula spor pred Tribunalom Međunarodne trgovačke komore u Parizu, tražeći da joj “Putevi” plate dodatnih 56,8 miliona evra za radove i da joj vrate još 3,6 miliona evra, koliko joj je uskraćeno na osnovu “penala” zbog kašnjenja u obavljanju posla. U prvostepenom postupku Odbor za rešavanje sporova je presudio da “Putevi” treba da isplate “Alpini” na ime potraživanja 37,9 miliona evra i da vrate iznos zadržan zbog “penala”.”Putevi” nisu postupili po prvostepenoj presudi, već su pokrenuli protivtužbu za iste radove na novom mostu kod Beške, ali su proces proširili na još dva ugovora koji se odnose na rehabilitaciju starog mosta Beška i izgradnju naplatnih stanica Kovilj, Beška, Maradik i Inđija. Za sva tri ugovora od “Alpine” su potraživali 22 miliona evra.”S obzirom na to da bi isplata bila izvršena iz stečajne mase, maksimalni iznos za naplatu bi bio od šest do osam odsto od ukupnog potraživanja, odnosno svega 1,3-1,8 miliona evra. Zbog toga smo pristali na nagodbu kojom je utvrđeno da se okončaju svi sporovi i da “Alpini” isplatimo 10,5 miliona evra do kraja marta 2018. godine, kao i da svaka strana snosi svoje sudske troškove”, ističu u “Putevima Srbije”.

“Putevi” su, kako se navodi, naplatili bankarske garancije u iznosu od 5,2 miliona evra za stari most i naplatne rampe i zadržali su iznos od 1,2 miliona evra na drugim projektima do okončanja arbitraže. Ukupan iznos na ime garancija i neisplaćenih iznosa je 10 miliona evra.