Foto: echr.coe.int

Evropski sud osudio Srbiju zbog kršenja slobode izražavanja

Evropski sud za ljudska prava osudio je Srbiju zbog kršenja slobode izražavanja jedne novinarke osuđene za uvredu ličnosti u članku iz 2003. godine.

Naime, novinarka “Politike” Ljiljana Milisavljević osuđena je za uvredu aktivistkinje za ljudska prava Nataše Kandić u članku objavljenom u tom listu u septembru 2003. U to vreme vladao je visok stepen animoziteta prema Nataši Kandić zbog njenog učešća u istraživanju zločina koje su počinile srpske snage tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji i zato što je ona bila jedna od najglasnijih zagovornica pune saradnje sa Haškim tribunalom. Posle objavljivanja članka, Kandić je pokrenula privatnu tužbu protiv novinarke, navodeći da je tekst napisan sa ciljem da je prikaže kao izdajnicu Srbije. Sporna fraza bila je “Kandić je nazivana vešticom i prostitutkom” što je preneto iz pisanja jednog drugog novinara, ali Milisavlljević nije stavila znake navoda. Ovdašnji sud naveo je da je time novinarka prećutno prihvatila te reči kao da su njene.

Evropski sud je posle 11 godina ocenio da je sud Srbije imao “neproporcionalnu reakciju” i da je prekršio član 10 o slobodi izražavanja Evropske konvencije o ljudskim pravima. Odluku je jednoglasno donelo sedam sudija, koji su odredili da Srbija treba da plati novinarki Milisavljević 500 evra na ime nadoknade moralne štete i 386 evra za troškove.