Foto: FoNet, Dragan Antonić

FON odlaže stručnu analizu doktorata Siniše Malog

Svi članovi Etičke komisije Fakulteta organizacionih nauka (FON) osim jednog podneli su ostavku pošto je Senat Univerziteta u Beogradu naložio toj ustanovi da formira stručnu komisiju koja će uraditi analizu doktorske disertacije gradonačelnika Siniše Malog. Prema nezvaničnim saznanjima lista “Danas”, u Etičkoj komisiji ostavku nije dao jedino profesor Mladen Čudanov, zaposlen na katedri čiji je šef profesor Ondrej Jaško, inače mentor Siniše Malog. List saznaje da je cela procedura preispitivanja osporenog doktorata stala jer FON još nije formirao novu Etičku komisiju.

Prethodno, Etička komisija FON-a zaključila je da je procedura prijave i odbrane disertacije sprovedena u skladu sa zakonom, da je disertacija originalan naučni doprinos koji ne može biti osporen, uprkos postojanju propusta u načinu citiranja, koji su zanemarljivog obima. Senat Univerziteta sredinom januara zaključio je da je FON napravio propust u proceduri, jer je po Pravilniku o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja u izradi pisanih radova bio obavezan da formira stručnu komisiju, koja jedina može da izvrši ekspertsku analizu doktorata.