Predsednik RIK-a, Vladimir Dimitrijević / Foto: Beta/Emil Vaš/DS

Nevladine organizacije: ozbiljno ugrožen izborni proces

Dvadeset četiri organizacije civilnog društva saopštile su u zajedničkom saopštenju da smatraju” da je u Srbiji ozbiljno ugrožen demokratski izborni proces”. Nevladine organizacije, među kojima su Građanske inicijative, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Komitet pravnika za ljudska prava – Yucom, Centar za praktičnu politiku, Fond za humanitarno pravo, Nezavisno udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Inicijativa mladih za ljudska prava, Transparentnost Srbija i druge, naglašavaju da je neophodno što aktivnije delovanje domaćih i međunarodnih organizacija kako bi se zaštitila mirna smenjivost vlasti na demokratskim izborima.

“Veliku bojazan predstavlja činjenica da bi, prema rečima pravnih eksperata, izborno pravo građana moglo da bude ugroženo i od strane Republičke izborne komisije. RIK je, naime, uspostavio novi, veoma sporni mehanizam načina utvrđivanja izbornih rezultata proširujući svoja ovlašćenja, među kojima je i prepravljanje javnih isprava, što predstavlja ozbiljno krivično delo. Posebno zabrinjava činjenica da vladajuća koalicija u RIK-u ima većinu, protivno zakonu koji predviđa da nijedna stranka niti koalicija ne sme da ima natpolovičnu većinu u sastavu organa za sprovođenje izbora”, navodi se u saopštenju, i poziva se Ustavni sud da reaguje na ozbiljno ugrožavanje izbornog prava građana putem novog RIK-ovog Uputstvo za sprovođenje izbora za predsednika Republike.

Sa druge strane, predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević u nedelju popodne je odbacio navode iz saopštenja NVO. “Želim još jednom da istaknem da izborna prava gradjana nisu i neće biti ugrožena kao i da je celokupan rad RIK-a usmeren isključivo na zakonito sprovodjenje izbora”, pisalo je u saopštenju koje je Dimitrijević dostavio medijima.

On je naveo su odredbe Uputstva usmerene “isključivo ka otklanjanju očiglednih omaški u rezultatima glasanja koje je birački odbor uneo u zapisnik o radu, bez zadiranja u brojeve glasova koje budu dobili kandidati”, kao i da je aktuelni stalni sastav RIK-a obrazovan u skladu sa Zakonom o izboru narodnih poslanika.