FoNet

Šabić: Agencija nema pravo da štiti podatke Malog

Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić saopštio je juče da Agencija za borbu protiv korupcije nije imala pravo da zaštiti podatke koji se tiču poslovanja i imovine gradonačelnika Beograda Siniše Malog već isključivo podatke koji se tiču njegove ličnosti.

On je ocenio da su “u suprotnosti sa istinom” stavovi Agencije u kojima se “objašnjava” nepostupanje, odnosno delimično postupanje po rešenju poverenika kojim joj je naloženo da učini dostupnim informacije iz izveštaja o kontroli imovine i prihoda gradonačelnika. Nakon ovoga reagovala je Agencija saopštenjem u kome se navodi da je “u potpunosti postupila po preporuci Poverenika”, ali dodajući da su “u obzir uzete i odredbe Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, Zakona o bankama i Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma”.

Podsetimo, Agencija je portalu “Pištaljka” dostavila pojedine informacije o imovini Malog, ali su u toj verziji zatamnjeni značajni podaci koji se tiču banke u kojoj gradonačelnik ima račun, krivično delo za koje se sumnjiči, broj kvadrata koje poseduje i drugi bitni podaci.