FoNet/AP

Kosovska vojska od 8.000 pripadnika

Vojska Kosova, na čijem formiranju insistiraju vlasti u Prištini, delovala bi i na severu, a pored lakog, raspolagala bi teškim naoružanjem, to, kako je objavio”Blic”, piše u Nacrtu zakona o Bezbednosnim snagama Kosova (BSK) koji se odnosi na formiranje kosovske vojske.

U nacrtu se navodi da bi tamošnje oružane snage koristile “adekvatno oružje”, imale bi aktivnih 5.000 pripadnika, dok bi u rezervnom sastavu bilo najviše 3.000 vojnika. Kosovska vojska bi, kako se navodi, štitila “suverenitet i teritorijalni integritet Kosova”, pružala bi vojnu podršku civilnim vlastima i učestvovala u međunarodnim i humanitarnim operacijama. Svi pripadnici vojske imali  bi činove, kategorisane u oficire, podoficire i vojnike. Po tom planu, Priština bi pravila oružane snage koje uključuju vojnu akademiju, policiju, vazduhoplovnu jedinicu, jedinicu za podršku i komunikaciju, ali i kopnene snage, nacionalnu gardu, logistiku, doktrinu i obuku.

Nakon što je NATO izrazio “ozbiljnu zabrinutost“  zbog ove inicijative, kosovski predsednik Hašim Tači saopštio je da je u telefonskom razgovoru šefu NATO-a Jensu Stoltenbergu kazao da će transformacija KBS biti izvedena “korak po korak, koordinisano i u skladu sa kosovskim ustavom i dodao da Priština tri godine bezuspešno pokušava da uveri Srbe da budu deo tog procesa”.