Transparentnost: Ulazimo u nove izbore sa starim problemima

Predsednički izbori, zakazani za 2. april, još jedni su u koje je Srbija ušla, a da nisu rasvetljena sporna pitanja iz prethodnih izbornih procesa, saopštila je “Transparentnost Srbija”.

“Nisu na odgovarajući način usaglašeni i upotpunjeni ni propisi koji uređuju izbornu kampanju i njeno finansiranje, čak ni u slučajevima kada su te izmene bile deo Vladinih akcionih planova”, navodi se u saopštenju. “Transparentnost” ukazuje na to da zakon određuje da se praćenje finansiranja izborne kampanje obavlja samo od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, dok nijedan zakon ne ograničava vođenje “kampanje pre kampanje”, osim u pogledu objavljivanja plaćenih oglasa na TV i radio stanicama.

“Postojeći Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije zabranjuje direktno korišćenje javnih resursa u svrhu političkih aktivnosti (na primer putovanje službenim automobilom na preidzborne skupove, što se ne odnosi na funkcionere koji imaju stalno obezbeđenje). Međutim, ni taj ni drugi zakoni ne postavljaju ograničenja nosiocima javnih funkcija da upravo tokom kampanje ugovaraju sastanke sa predstavnicima drugih važnih zemalja, i da planiraju učešće na popularnim događajima, poput otvaranja škola, puteva, bolnica i fabrika”, navodi se u saopštenju. Dodaje se da je izveštavanje sa takvih događaja u informativnom programu medija vrednije od bilo koje plaćene reklame i da zato mora biti podvrgnuto kontroli, jednako kao i tokovi novca, a to sada nije bio slučaj.