Foto: FoNet/AmCham;

“Nema više na desetine hiljada predmeta koji traju duže od deset godina”

Ministarka pravde, Nela Kuburović, izjavila je da “ne postoji više na desetine hiljada predmeta koji traju duže od deset godina” kao i da “nema desetine predmeta i stotine predmeta koji zastarevaju u krivici”.

 

Kuburović je zaključila da je to “svega otprilike sto predmeta na godišnjem nivou, a da treba imati u vidu da ima preko dva miliona predmeta svake godine u radu”.

 

Međutim, podaci iz godišnjeg izveštaja o radu sudova Repubike Srbije za 2018. godinu se ne podudaraju sa navodima ministarke pravde Nele Kuburović. Ukupan broj nerešenih predmeta u sudovima opšte i posebne nadležnosti, koji čekaju sudsko rešenje duže od deset  godina, za 2018. godinu iznosi preko 190.000. Kada govorimo o predmetima koji zastarevaju u krivici, navodi ministarke Kuburović se poklapaju sa zvaničnim podacima Vrhovnog kasacionog suda.

Međutim, pitanje je koliko ovaj podatak zaista govori o kvalitetu rada sudova. Naime, ministarka pravde nije u svojoj izjavi spomenula da je izmenom Zakonika o krivičnom postupku 2013. godine daleko veći deo posla preusmeren na tužilaštvo, koje još od stupanja na snagu ove izmene zakona ne funkcioniše na pravi način. Zato je Istinomer izjavu ministarke pravde Nele Kuburović ocenio kao “zloupotrebu činjenica“.