Foto: Crta

Sedam godina “Otvorenog parlamenta”: Drastičan pad demokratičnosti u radu Skupštine

Inicijativa “Otvoreni parlament” pokrenuta je pre sedam godina i od juna 2012. informiše građane o radu Narodne skupštine, prati aktivnosti poslanika i dešavanja u Skupštini.

„Tokom sedam godina analizirana su 682 radna dana u plenumu tokom kojih je usvojeno 1.057 zakona, objavljeno je više od 250.000 govora narodnih poslanika, skoro 300 sažetaka zakona i preko 30 istraživanja o parlamentarnim procesima i radu Skupštine, a prikupljeno više od 900 pitanja građana“, navodi se u saopštenju. Tim “Otvorenog parlamenta” naglašava da analizira i izveštava o načinu na koji Skupština sprovodi svoje funkcije i ukazuje na trendove u sprovođenju zakonodavne i kontrolne uloge, ključne probleme i izazove u radu parlamenta i moguće preporuke za njihovo prevazilaženje. Prema navodima “Otvorenog parlamenta” analize aktuelnog saziva ukazuju na drastičan pad demokratičnosti u radu Skupštine, naročito kada je u pitanju zakonodavna i kontrolna uloga najvažnijeg predstavničkog tela. „Prekomerno usvajanje zakona po hitnom postupku, opstrukcije rada parlamenta i zloupotreba procedura kojima se onemogućava dijalog u plenumu, izostanak javnih slušanja, slaba kontrola nad izvršnom vlašću, a naročito usvajanje budžeta uz opstrukciju rasprave od strane vladajuće većine, negativne su prakse koje je neophodno hitno menjati“, ističe se u saopštenju. Prepoznavanje negativnih praksi od strane stručne javnosti, medija, Evropske unije i drugih relevantnih međunarodnih aktera, kao i predstavnika najviših državnih organa, predstavlja jedan od preduslova za rešavanje krize u kojoj se parlament nalazi, napominje tim “Otvorenog parlamenta”. Oni su pozvali sve narodne poslanike da preuzmu odgovornost i pokrenu javni dijalog u cilju prevazilaženja brojnih izazova koji onemogućavaju parlament da delotvorno obavlja svoju demokratksku ulogu. Podseća se da građani preko platforme otvoreniparlament.rs mogu svakodnevno da prate rad narodnih poslanika, da im direktno postavljaju pitanja, da se upoznaju sa sednicama i drugim aktivnostima Skupštine, sa predlozima zakona i akata koji će se naći pred narodnim poslanicima, kao i sa ključnim izmenama koje će doneti usvojeni zakoni i ostali akti.