Miodrag Majić / Foto: FoNet, Nenad Ðorđević

Visoki savet sudstva o Majiću: Poslanici da se pridržavaju Kodeksa ponašanja

Visoki savet sudstva (VSS) osudio je istupe pojedinih narodnih poslanika koji su praćeni, kako se navodi, ličnim uvredama i diskvalifikacijama stručnosti i profesionalnog rada pojedinih sudija, a time se dovodi u pitanje integritet svih sudija.

VSS oglasio se saopštenjem posle sednice, a povod su bila izlaganja narodnih poslanika tokom rasprave o izmenama Krivičnog zakonika na sednici od 20. i 24. maja, a na kojoj su iznete kritike na račun sudije Apelacionog suda Miodraga Majića. “Neargumentovano osporavanje nosilaca pravosudnih funkcija i sudstva u celini i neprimereni napadi na sudije povodom donetih sudskih odluka, od strane pojedinih zvaničnika, u konkretnom slučaju predstavnika zakonodavne vlasti, podrivaju poverenje građana u sudsku vlast, jer se na taj način narušava princip podele vlasti koji je proklamovan Ustavom”, konstatovano je u saopštenju. VSS je podsetio sve nosioce javnih funkcija da su dužni da saglasno odredbama Zakona o sudijama i Zakona o uređenju sudova, svojim ponašanjem i postupcima, ne samo da održavaju, već i da rade na jačanju i afirmisanju poverenja u nepristrasnost sudija i sudova. Dodaje se i da su dužni da se pridržavaju Kodeksa ponašanja za državne funkcionere.

A sudija Majić ocenio je da je reakcija Visokog saveta sudstva na napade kojima je bio izložen u Skupštini Srbije, iako okasnela, dobar i važan korak. On je istakao  da je ta reakcija na kampanju pojedinih poslanika, kojoj je bio izložen zbog kritika uvođenja doživotne kazne bez mogućnosti uslovnog otpusta, važna, pre svega, za sam Visoki savet sudstva i za izgradnju VSS kao institucije. “To je bitno za jačanje ove treće grane sudske vlasti”, poručio je Majić. On je ponovio da će nastaviti da se ponaša i radi kao do sada i ocenio da sve kritike i sve što se čulo u parlamentu nije, zapravo, bilo upućeno lično njemu nego su to bile poruke šire prirode.