Ljubljana / Foto: Pixabay.com

Slovenija bogatija i uspešnija posle 15 godina u EU

Slovenačka ambasada u Zagrebu objavila je podatke o napretku zemlje povodom 15 godina od ulaska Slovenije u Evropsku uniju, a brojke pokazuju da je prosečna neto plata skočila sa 700 na 1.100 evra.

Ističe se da je Slovenija postala bogatija, uspešnija, kulturnija, da je produžila stanovnicima životni vek, a deci omogućila bolju brigu i obrazovanje. Brojke koje su predstavljene svedoče o tome da je Slovenija profitirala od ulaska u EU. BDP po glavi stanovnika u proteklih 15 godina porastao je sa 13.900 na 22.182 evra. Broj stanovnika povećao se sa 1.997.004 na 2.070.050 stanovnika. Prosečni životni vek za muškarce je 2004. bio 73,48 godina, danas je 78,05 godina, dok je za žene bio 81,08 godina, a sada 83,66 godina. Broj dece u predškolskom obrazovanju se sa 61,4 posto popeo na 80,4 odsto, prenosi “Index.hr”. Broj start-ap kompanija je 2004. bio 9.106, dok je ove godine 18.631. Navodi se da se povećalo mnogo toga, od potrošnje budžeta za očuvanje okoline (0,91 odsto na 1,24 odsto) do broja događaja u kulturnim institucijama (sa 12.400 na 22.025), kao i broj posetilaca kulturnih institucija (sa 2,6 miliona na 4,35 miliona).