Foto: Pixabay.com

Ugovaranje državnih zajmova mimo Zakona o javnim nabavkama

“Transparentnost Srbija” (TS) ukazala je juče na to da osam sporazuma o zajmovima, koje Skupština Srbije razmatra na aktuelnoj sednici, isključuju primenu Zakona o javnim nabavkama.

“Praksa direktnog ugovaranja najvrednijih javnih radova kroz međudržavne sporazume nameće pitanje smislenosti sistema u kojem država propisuje stroga pravila za nadmetanje u javnim nabavkama, čije kršenje tretira kao krivično delo ili ozbiljan prekršaj”, navela je TS u saopštenju. Istaknuto je da su poslanici važeći Zakon o javnim nabavkama usvojili 2012, sa ciljem da se suzbije korupcija, uz primenu pravila koja bi trebalo da obezbede slobodno nadmetanje među ponuđačima, javnost i nadzor za sve nabavke čija vrednost prelazi 4.000 evra. “Sada će, međutim, ti poslanici odlučivati o potvrđivanju sporazuma koji isključuju primenu domaćeg zakona kod nabavki koje su vredne preko milijardu evra”, upozorila je TS. Ta organizacija je navela da se, uz zajam sa kineskom “Export – import bankom” za izradu pruge od Novog Sada do Kelebije, ugovara da će taj posao, čija je vrednost oko 1,16 milijardi dolara, raditi “Joint Venture of China Ralway International Co.Ltd & China Communications Construction Company”.  U saopštenju se dodaje da će, slično tome, “China Communications Construction Company” biti izvođač ugovora vrednog 523,5 miliona dolara za auto-put od Preljine do Požege. Deo novca za te projekte (15 odsto) biće izdvojen iz budžeta Srbije ili sredstava “Železnica” i “Puteva Srbije”. TS je istakla da su narodni poslanici i građani Srbije informisani o tome kakvi su uslovi kredita, koji su predstavljeni kao povoljni, ali da, međutim, obrazloženje ne sadrži podatke na osnovu kojih bi mogli da zaključe da li je ukupna vrednost radova realno procenjena, odnosno, da li je mogla biti manja da se do izvođača došlo kroz otvoreni tenderski postupak. “Vlada Srbije je takođe predložila da se odobri šest ugovora o razvojnim zajmovima na čije će se nabavke primenjivati pravila međunarodnih finansijskih institucija. Iako nije ugovorena primena domaćeg Zakona o javnim nabavkama, ovde će makar biti primenjena pravila koja obezbeđuju konkurenciju”, ocenila je TS. Ova organizacija je podsetila da je u toku izrada novog Zakona o javnim nabavkama, prvenstveno radi usaglašavanja sa evropskim standardima, a da je u okviru pregovaračkog poglavlja 5 sa EU, kao glavni problem istaknuta upravo previše česta primena izuzimanja primene zakona na osnovu međudržavnih sporazuma.