Foto: Istinomer, Zoran Drekalović

“Što pre izabrati poverenika za informacije od javnog značaja”

Šef Misije Saveta Evrope u Beogradu Tobijas Flesenkemper juče je u razgovoru sa zamenicom poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Stanojlom Mandić ukazao na značaj izbora novog poverenika u što kraćem roku.

Kako je saopšteno iz službe Poverenika, glavna tema razgovora odnosila se na aktivnosti u oblasti zaštite ličnih podataka, predstojeću primenu novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i potpisivanje Protokola kojim se menja Konvencija o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka Saveta Evrope, usvojenog 10. oktobra prošle godine. Flesenkemper je izrazio zainteresovanost i za druge izazove sa kojima se Poverenik suočava u radu, uključujući problematiku slobode pristupa informacijama, kao i spremnost svoje organizacije da pruži podršku aktivnostima Poverenika, naglašava se u saopštenju.

Inače, organizacije civilnog društva, koje se primarno zalažu za zaštitu prava građana, ponovo su pozvale skupštinski Odbor za kulturu i informisanje da u najkraćem roku započne postupak izbora novog poverenika, koji će privatnost i prava građana Srbije na pristup informacijama o radu organa vlasti da štiti narednih sedam godina. Kako podseća “Danas”, civilni sektor je još pre mesec dana uputio zahtev Odboru za kulturu i informisanje da im odgovori da li je pokrenut postupak izbora poverenika, ko su mogući kandidati, te da se javno objave njihove biografije. Međutim, Odbor je odbio da razmotri zahtev. Inicijativu za otvaranje transparentnog procesa izbora novog poverenika, još u novembru prošle godine pokrenulo je 70 organizacija civilnog društva, medija, predstavnika poslovne, stručne i naučne zajednice. Inače, u predlogu kriterijuma nevladinih organizacija Partneri za demokratske promene Srbija, Transparentnost Srbija, SHARE fondacija, Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), Biro za društvena istraživanja (BIRODI), Fondacija za otvoreno društvo Srbija i Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (Crta) – navedeno je da svi kandidati treba da poseduju relevantno stručno znanje i iskustvo u oblasti zaštite podataka o ličnosti i pristupa informacijama od javnog značaja, da nisu povezani ni sa jednom političkom strankom, niti da su kršili zakone, profesionalne standarde i pravila struke. “Crta” je pokrenula akciju “Hoću Poverenika, a ne poslušnika!”, kako bi skrenula pažnju da proces izbora Poverenika još nije pokrenut, ali i da je neophodno poštovati kriterijume transparentnosti, otvorenosti, integriteta i da građani budu informisani ko su potencijalni kandidati.