Predstavljanje izveštaja "prEUgovora" / Foto: FoNet/Medija centar

“PrEUgovor”: Zabrinjavajuće tendencije u oblastima vladavine prava

Koalicija “prEUgovor” predstavila je Izveštaj o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24, koji u praćenim oblastima beleži zabrinjavajuće, u pojedinim slučajevima i alarmantne tendencije.

Kako je novinarima rekao Zlatko Minić iz “Transparentnosti Srbija”, preuzete obaveze se ispunjavaju samo formalno i  “nema vidnog napretka u borbi protiv korupcije na visokom nivou”. Marija Anđelković iz “Astre” kazala je da je, kada se iščitaju sva dokumenta vezana za Poglavlje 24, opšti zaključak da su se revizori bavili samo formalnim, a ne i suštinskim stvarima. Ona je navela da su tri dobre stvari koje su se desile u posmatranom periodu vezano za trgovinu ljudima to da je ona prešla iz nadležnosti granične policije u kriminalističku, otvaranje prvog specijalizovanog skloništa za žrtve trgovine ljudima, kao i usvajanje operativnih procedura za postupanje sa žrtvama, dok su problemi i dalje nedovoljan broj kadrova u toj oblasti i kažnjavanje. Kako je ocenjeno u izveštaju, vladavina prava i borba protiv korupcije su dva glavna pitanja koja je potrebno rešavati kada je reč o ulasku u EU i nedostatak rezultata u tim oblastima glavna je prepreka u procesu pristupanja Srbije. “Obaveze preuzete postojećim akcionim planovima za poglavlja 23 i 24 u procesu pristupanja EU nedosledno se ispunjavaju, a rokovi se redovno odlažu”, navodi se u izveštaju i dodaje da javno predstavljeni nacrti revidiranih akcionih planova za ta dva poglavlja nisu bavili ključnim izazovima reforme vladavine prava. U izveštaju se ističe i da je vlada nastavila da “zloupotrebljava javne resurse tokom izbornih perioda, dok izvršna vlast i vladajuća većina kontinuirano lišavaju Skupštinu njenih funkcija. Dodaje se da zabrinjava sve veći broj zakona koji se donosi po hitnom postupku, u većini slučajeva bez javne rasprave”. Napominje se i da Skupština i dalje ignoriše nezavisna nadzorna tela, kao i da je skupštinska većina nastavila da opstruiše rad Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Navodi se da se NVO proglašavaju neprijateljima i izostavljaju iz društvenog dijaloga, dok “vlada u isto vreme stvara paralelno civilno društvo osnivanjem ‘vladinih nevladinih organizacija’, koje imaju nazive slične nazivima autentičnih NVO i da većina njih ne daje dovoljno informacija o svom radu i finansiranju, kao i to da sve za cilj imaju simulaciju saradnje sa građanskim društvom”. U izveštaju su upućene kritike na rad Agencije za borbu protiv korupcije i Regulatornog tela za elektronske medije (REM) zato što nisu reagovali na prikrivenu kampanju koju je predsednik Srbije Aleksandar Vučić vodio u prvim mesecima 2019, jer, kako se navodi u Alarmu, plan kampanje “Budućnost Srbije”, njeni ciljevi, pravni osnov i budžet nisu objavljeni u celovitom dokumentu. Koalicija “prEUgovor” pozvala je EU da posle evropskih izbora u maju podrži politiku proširenja i unapredi instrumente angažmana na Zapadnom Balkanu, kao i da efikasnije prati reforme u oblasti vladavine prava u zemljama u procesu pristupanja. Članice “prEUgovora” navele su da je neophodno unapređenje pravnog okvira i prakse izbora i izbornih kampanja kako bi se obezbedila poštena politička konkurencija i pozvale na dijalog Vlade, Skupštine, akademske zajednice i stručne javnosti vezan za ustavne nacrte. U Alarmu se navodi da državne institucije treba javno da osude slučajeve prljave kampanje u tabloidnim i društvenim medijima protiv predstavnika civilnog društva, medija i opozicije.

Najnoviji “prEUgovor Alarm: Izveštaj o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24” odnosi se na period oktobar 2018 – mart 2019. i sadrži procenu političkih kriterijuma za proces pridruživanja EU, kao i ispunjenost kriterijuma u oblastima iz poglavlja 23 i 24 (pravosuđe i osnovna prava, odnosno pravda, sloboda i bezbednost).

Inače, koalicija “prEUgovor” je mreža sedam organizacija civilnog društva (ASTRA, Autonomni ženski centar, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Centar za istraživačko novinarstvo Srbije, Centar za primenjene evropske studije, Grupa 484 i Transparentnost Srbija).