Nemanja Nenadić / Foto: Istinomer, Zoran Drekalović

“Javnost rada državnih organa nije zadovoljavajuća”

Javnost rada organa državne uprave nije na zadovoljavajućem nivou, ni u praksi ni u normativnim rešenjima, pokazalo je istraživanje koje je juče predstavila “Transparentnost Srbija”.

Istraživanje “Javnost rada organa centralne i lokalne vlasti u Srbiji”, koje je obavljeno u 2018. godini, pokazalo je da su rokovi za donošenje akata koji bi uticali na javnost rada istekli. Od državnih organa, Narodna skupština nije poboljšala javnost svog rada, pa predloženi amandmani i mišljenja Vlade na njih nisu dostupni, a kako se ističe, sajt Vlade je vizuelno poboljšan, ali je propuštena prilika da bude informativniji. “Tok sednica Vlade i dalje se smatra ‘službenom tajnom stroge poverljivosti’, iako se u susednoj Bugarskoj i Hrvatskoj u sličnim situacijama objavljuju steno-beleške ili audio zapisi”, navodi se u rezultatima istraživanja. Programski direktor “Transparentnosti” Nemanja Nenadić ukazao je na problem imenovanja državnih službenika, jer Vlada objavljuje samo ko je imenovan, ali bez obrazloženja. “Nema obrazloženja odluke da li lice koje je postavljeno ima kvalifikacije za tu funkciju”, rekao je Nenadić i dodao da samo objavljivanje odluke nema dovoljan nivo transparentnosti. On je kazao da je za 16 novih zakona u 2018. godini samo za Zakon o centralnom registru stanovništva održana valjana javna rasprava, a za 10 je samo objavljen poziv za nju, ali bez daljih koraka. Istaknuto je i da pojedini aneksi ugovora javno-privatnog partnerstva aerodroma “Nikola Tesla” u Beogradu, iako su bili naznačeni kao javni, nisu objavljeni. “Elektroprivreda Srbije” prema mišljenju “Transparentnosti” je najveći naručilac javnih nabavki, ali na 208 strana za 2018. godinu pored svih stavki piše da su to tajni podaci. Na lokalnom nivou pretraga na sajtovima gradova u 90 odsto slučajeva ne funkcioniše, pa je informacije o javnim pozivima i konkursima potrebno pažljivo tražiti. Navodi se da Grad Vranje jedini na svom sajtu potpuno i redovno izveštava o realizaciji budžeta za prošlu godinu, dok je na sajtu Grada Zaječara najteže doći do podataka, a informacije o budžetu ne objavljuju se na jednom mestu.