Aleksandar Vulin, ministar odbrane / Foto: FoNet/TV FoNet

Poverenik: Ministarstvo odbrane da dostavi podatke o ceni helikoptera

Ministarstvo odbrane mora u roku od pet dana da dostavi Radiju Slobodna Evropa (RSE) informacije o ceni nabavke 16 helikoptera koje je Srbija kupila od Ruske Federacije novcem poreskih obveznika, navodi se u rešenju Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka od ličnosti dostavljenom RSE.

Nakon što je Ministarstvo odbrane 20. septembra prošle godine odbilo zahtev RSE za pristup informacijama od javnog značaja o tome koliko je Srbiju koštala nabavka tri transportna helikoptera MI-17, četiri borbena helikopetra MI-35 i devet helikopetra (eurokoptera) X-145, Poverenik je utvrdio da je Ministarstvo protivzakonito uskratilo pristup ovim informacijama i doneo rešenje na žalbu redakcije u kome se nalaže Ministarstvu da u roku od pet dana dostavi tražene podatke. “Predmetna nabavka pobudila je veliku pažnju javnosti, a traženi podaci odnose se na trošenje javnih sredstava u svrhu nabavke helikoptera za potrebe Republike Srbije, te stoga postoji pojačan interes javnosti da zna kako njihov novac Vlada Srbije troši”, navodi se u dopisu Poverenika. Ministarstvo odbrane svoje odbijanje da otkrije cenu nabavke obrazložilo je time da ona predstavlja tajnu prodavaca i deo ugovora koji je poverljive prirode i da bi u slučaju odavanja ovih podataka Srbija mogla biti izložena riziku da predstavnici Ruske Feredacije protiv ovog ministarstva podnesu tužbu, te da je u vezi sa ovom nabavkom i sama Vlada Srbije donela zaključak sa oznakom tajnosti “strogo poverljivo”. Kako Ministarstvo odbrane Povereniku nije pružilo potrebne dokaze da su traženi podaci označeni određenim stepenom tajnosti u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka, te da se argumenti uskraćivanja ne mogu zasnivati na pretpostavci o mogućoj izloženosti riziku, Poverenik je u svom dopisu naveo da nisu ispunjeni uslovi koji su neophodni za uskraćivanje prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Takođe, osim RSE, Ministarstvo odbrane odbilo je da iste podatke dostavi na uvid i samom Povereniku, iako, kako se napominje, Poverenik ispunjava sve potrebne uslove da bi mu se poverljivi podaci dostavili kako bi postupao po žalbama građana, a u skladu sa članom 26. Stav 2 Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja. Ističe se da protiv ovog rešenja Poverenika nije dopuštena žalba, već se u skladu sa zakonom o upravnim sporovima može pokrenuti upravni spor, a Ministarstvo odbrane ima rok od sedam dana da Poverenika obavesti o postupanju po rešenju, odnosno izvršenju ovog rešenja.