Foto: Istinomer, Zoran Drekalović

“Transparentnost”: Neobično saopštenje Agencije za borbu protiv korupcije

“Transparentnost Srbija” okarakterisala je kao „neobično“ saopštenje Agencije za borbu protiv korupcije u kome se već u naslovu kaže da „predsednik Republike nije prekršio Zakon o Agenciji“ i ocenila da treba ispitati i druge činjenice osim onih koje su navedene u tom saopštenju.

To se odnosi na pitanja vezana za „korišćenja javnih resursa i korišćenja skupova na kojima funkcioner učestvuje i susreta koje ima u tom svojstvu za promociju političkih stranaka“, navedeno je u saopštenju “Transparentnosti”. „Pre svega (treba utvrditi), da li je skupove na kojima je predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao u tom svojstvu (što je, izgleda za Agenciju nesumnjivo), on ujedno koristio i za neke stranačke svrhe“, navela je “Transparentnost”. „Naime, izuzetak iz člana 29. st. 5. Zakona o Agenciji koji se odnosi na to da funkcioneri izabrani od strane naroda ne moraju da nedvosmisleno predoče sagovornicima u kojem svojstvu govore (i da na taj način kod otklone eventualnu dilemu), ne znači da oni mogu koristiti skupove na kojima učestvuju u svojstvu državnih funkcionera (kada dilema kod slušaoca ne postoji) u stranačke svrhe“, dodaje se u saopštenju. “Transparentnost” ocenjuje da se „može pohvaliti činjenica da je Agencija brzo reagovala na iznete tvrdnje ili sumnje da je visoki državni funkcioner povredio pravila o čijem bi poštovanju Agencija trebalo da se stara“, ali dodaje da je takvo postupanje krajnje neuobičajeno. „Ne postoji praksa da se na sajtu Agencije na ovaj način reaguje u drugim slučajevima kada su prijavljene moguće povrede Zakona od strane javnih funkcionera ili političkih stranaka“, ocenjuje TS. „Na primer, TS se više puta obraćala ukazujući na moguće kršenje pravila iz člana 29. Zakona o Agenciji, između ostalog u vezi sa postupanjem funkcionera Grada Beograda i članova Vlade, o čemu smo dobili odgovore i mišljenja Agencije, ali oni nisu objavljivani na sajtu tog organa“, navodi “Transparentnost”. U saopštenju Agencije nije istaknuto ko je podneo prijavu za moguće kršenje zakona od strane predsednika, „niti, još važnije, na koje povrede ta prijava ukazuje. Zahvaljujući iscrpnom presklipingu, uspeli smo da pronađemo da je reč o prijavi podnetoj od strane grupe organizacija pod zajedničkim nazivom ‘Građanski front’, a vest o podnetoj prijavi podnelo je nekoliko medija“, navodi TS. Od Agencije je zatraženo da utvrdi da li je povređen član 29 zakona u kojem se navodi da „funkcioner može da vrši funkciju u političkoj stranci, odnosno političkom subjektu i da učestvuje u njenim aktivnostima ako to ne ugrožava vršenje javne funkcije i ako to nije zakonom zabranjeno“. „Činjenica da se informacije o kampanji emituju na internet portalu www.vucic.rs, na kojem se nalaze i sadržaji o partijskim aktivnostima predsednika Srbije, po našem uverenju predstavlja kršenje člana 29. stav 2 Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije“, navele su organizacije “Građanskog fronta” u zahtevu upućenom Agenciji. Zahtev su potpisali Biro za društvena istraživanja (BIRODI), Inicijativa „Ne davimo Beograd“, Udruženi pokret slobodnih stanara iz Niša, kao i udruženja građana „Naš grad naša stvar“ iz Zrenjanina, „Lokalni front Va“ iz Valjeva, „Lokalna alternativa“ iz Vrbasa, „Samo lokalno“ iz Bečeja i „Samo jako“ iz Mladenovca.