Foto: Istinomer, Zoran Drekalović

Republički javni tužilac podneo tužbu protiv rešenja Poverenika

Republički javni tužilac podneo je Upravnom sudu tužbu protiv rešenja Poverenika za informacije od javnog značaja, kojim je Agenciji za borbu protiv korupcije naloženo da Centru za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS) dostavi podatke o načinima na koji su političke stranke obezbeđivale kredite i zajmove za izborne kampanje.

Cilj tužbe je poništenje rešenja Poverenika, kako Agencija ne bi morala da dostavi dokumenta, saopštio je CINS. Tužba je podneta na inicijativu Agencije za borbu protiv korupcije, koja smatra da je objavljivanje traženih podataka “višestruko štetno, naročito sa stanovišta poverenja u bankarski sistem Srbije, ali istovremeno i sa stanovišta povrede prava na neometano uživanje imovine”, navodi se na sajtu Agencije. Spor je počeo 2018. godine, kada je Milica Šarić u ime CINS-a poslala zahtev Agenciji da joj se omogući kopiranje dokumentacije koja se odnosi na sva sredstva obezbeđenja koja su stranke koristile za uzete kredite korišćene u kampanjama za izbore 2012, 2014, 2016, 2017. i 2018. godine. Agencija je taj zahtev odbila, uz obrazloženje da su traženi podaci bankarska tajna, dok organi koji vrše javnopravna ovlašćenja mogu te podatke koristiti isključivo u svrhu za koju su pribavljeni i ne mogu ih učiniti dostupnim trećim licima. Navode i da bi odavanjem mogle nastupiti teške pravne ili druge posledice po interese zaštićene zakonom koji pretežu nad interesom za pristup informaciji. Ukoliko bi dozvolili pristup informacijama koje su bankarska tajna, smatraju u Agenciji, otvara se mogućnost nastupanja teške pravne ili druge posledice po interese zaštićene zakonom.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti doneo je rešenje 3. decembra 2018. godine, kojim je naložio Agenciji da Milici Šarić omogući uvid i kopiju tražene dokumentacije. Ovo je drugi put da Republičko javno tužilaštvo podnosi tužbu protiv Poverenika zbog zahteva CINS. Krajem aprila 2018. tužen je Rodoljub Šabić, tada poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, zbog nalaganja Višem javnom tužilaštvu iz Beograda da novinarima CINS-a dostavi dokumente o postupku vođenom protiv Siniše Malog. U avgustu 2018. Upravni sud je odbio tužbu RJT u vezi sa dostavljanjem biografije postupajućeg tužioca u predmetu “Savamala”.