Foto: Crta

“Crta” pokrenula akciju “Hoću poverenika, a ne poslušnika”

Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (Crta) saopštio je da je pokrenuo akciju “Hoću Poverenika, a ne poslušnika!”, kako bi skrenula pažnju da proces izbora Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti još nije pokrenut, ali i da je neophodno poštovati kriterijume transparentnosti, otvorenosti, integriteta i da građani budu informisani ko su potencijalni kandidati.

Ta organizacija navela je da putem sajta srbijadoinformacija.rs građani mogu da pošalju pismo Skupštini sa predloženim kriterijumima koje je sastavilo više od 80 organizacija civilnog društva. Podseća se da je mandat Povereniku istakao u decembru, a proces za izbor novog još nije pokrenut. “Crta” je napomenula da su organizacije civilnog društva u nekoliko navrata upućivale zahteve nadležnom skupštinskom Odboru za kulturu i informisanje da odgovori da li je pokrenut postupak izbora Poverenika, ko su mogući kandidati, kao i da javno objavi biografije kandidata. “Ti odgovori predstavljaju minimum transparentnosti svakog izbornog procesa, dok su standardi otvorenosti i inkluzivnosti postupka za izbor Poverenika daleko viši u svim evropskim zemljama. Organizacije su čak uputile i inicijativu za hitno otvaranje postupka, kao i kriterijume za izbor i sprovođenje procesa koji osigurava da građani Srbije dobiju nezavisnog i stručnog Poverenika. Oba predloga nadležni odbor nije razmatrao, a u međuvremenu je istekao mandat Rodoljubu Šabiću”, navodi se u saopštenju.