Foto: Pixabay.com

“Plan za Poglavlje 23 ne donosi rešenje ni za jedan problem”

“Transparentnost Srbija” je ukazala da nacrt revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23 (pravosuđe i osnovna prava) pregovora Srbije i EU, koji je trenutno na javnoj raspravi, ne donosi rešenje ni za jedan problem zbog kojeg je dosadašnja realizacija ovog plana bila neuspešna.

“Akcioni plan za Poglavlje 23, pisan pre četiri godine a usvojen aprila 2016, predstavlja glavni planski dokument Srbije za unapređenje pravosuđa, ljudskih prava i borbe protiv korupcije”, navodi se u saopštenju TS i podseća da je ova organizacija argumentovano kritikovala taj dokument u doba pisanja i davala predloge za poboljšanja. Tada je, kako je navedeno u saopštenju, ukazivano da svrha aktivnosti, tačnije šta bi trebalo da se postigne izmenama zakona ili spovođenjem obuka, nije dovoljno precizno određena, da neka bitna pitanja nisu obuhvaćena planom i da ne postoji sistem odgovornosti za neispunjavanje obaveza, ali i da su pokazatelji uspešnosti bili postavljeni neprecizno, što ostavlja prostor za manipulacije u tumačenju da li je Srbija ispunila tražene standarde za ulazak u EU. “Zbog tih nedostataka pribojavali smo se da će ovaj plan biti samo formalno sproveden, a da to neće doneti suštinski napredak u borbi protiv korupcije. Ishod je, za sada, još gori, jer nisu popravljene čak ni norme važnih zakona a kamoli njihova primena”, istakla je TS. Ocenjeno je da nisu poboljšani zakoni o Agenciji za borbu protiv korupcije, finansiranju partija, javnim nabavkama, slobodnom pristupu informacijama, javno-privatnim partnerstvima, iako su rokovi istekli pre nekoliko godina. “Umesto da uradi temeljnu reviziju Akcionog plana i osmisli aktivnosti koje bi mogle da poprave stvarno stanje stvari tokom EU integracija Srbije, Ministarstvo pravde je iznelo na javnu raspravu tekst koji umanjuje pojedine neispunjene obaveze državnih organa”, piše u saopštenju TS. Ukazano je da i revidirani Akcioni plan za Poglavlje 23 donosi lošija rešenja od postojećeg teksta jer je, između ostalog, predloženo da se menja sastav Saveta za borbu protiv korupcije, uključivanjem predstavnika ministarstava, izmene propisa o javnim nabavkama planirane su zbog usklađivanja sa EU pravilima, a ne zbog boljeg nadzora, a na neodređeni rok se pomera konačna odluka o uvođenju krivičnog dela “nezakonito bogaćenje”. Kao dobru novinu u Akcionom planu TS je ocenila nameru donošenja nove antikorupcijske strategije i sektorskih strategija za pojedine oblasti.