Foto: Istinomer, Zoran Drekalović

Fiskalni savet predložio pet formula za usklađivanje penzija

Fiskalni savet Srbije saopštio je da je 2019. godina “pravo, ali i poslednje vreme” da se usvoji formula za usklađivanje penzija.

Ta formula je, kako se navodi, integralni deo penzijskih sistema u svim zemljama EU, uključujući i penzijski sistem Srbije od njegovih začetaka 1922. godine. Prošle godine izmenjen je Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim je ukinuto usklađivanje penzija s rastom inflacije i bruto domaćeg proizvoda (BDP) i prepušteno Vladi Srbije da, zavisno od rasta BDP, određuje visinu penzija. “Fiskalni savet je, na osnovu međunarodnih i domaćih iskustava, predložio pet mogućih formula za usklađivanje penzija koje bi bile ekonomski održive i izdašnije od dosadašnje formule”, navedeno je u saopštenju. Dodaje se da je prvi predlog da se penzije usklađuju s inflacijom i delom rasta BDP-a preko dva odsto, a drugi da se 50 odsto penzije usklađuje sa inflacijom, a 50 odsto sa rastom BDP-a. Treći predlog je da se 50 odsto penzija usklađuje sa inflacijom, a 50 odsto sa rastom prosečnih zarada, četvrti je da se 40 odsto penzije usklađuje sa inflacijom i 60 odsto sa rastom prosečnih zarada i peti da se 30 odsto penzije usklađuje sa sa inflacijom, a 70 odsto sa rastom ukupne mase zarada. Najveći broj zemalja u EU usklađuje penzije na osnovu neke kombinacije rasta cena i rasta zarada. Fiskalni savet je naveo da je pored odabira nove formule potrebno unaprediti i ojačati mehanizme fiskalnih pravila koji će obezbediti da se ukupni rashodi za penzije u budućnosti kreću u koridoru od 9,5 odsto do 10,5 odsto BDP. Cilj analize je, kako je navedeno, da se podstakne društvena diskusija kako bi nova formula bila rezultat “inkluzivnog procesa i uživala podršku što šireg kruga relevantnih društvenih aktera”. Dodaje se da se “upravo društveno razumevanje i podrška pokazuju ključnim za održivost javnih penzijskih sistema međugeneracijske solidarnosti”. “Preduslov za usvajanje nove formule za usklađivanje penzija je istrajavanje na uspešnom sprovođenju mera penzijske reforme iz 2014. i da se zbog populističkih zahteva ne menja Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju kako bi se ukinuli ili ublažili penali za prevremeno penzionisanje, jer u tom slučaju predložena formula za indeksaciju ne bi bila ekonomski održiva”, naveo je Fiskalni savet.

Ocenjeno je da bi se usvajanjem nove formule za usklađivanje penzija u Srbiji postiglo da se “teško ostvarena finansijska konsolidacija penzijskog sistema pretoči u dugoročno sistemsko rešenje”.