Foto: Istinomer, Zoran Drekalović

“Više javno tužilaštvo odbilo da dostavi spise u predmetu protiv Malog”

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti saopštio je da je Više javno tužilaštvo odbilo da postupi po ponovljenom zahtevu i dostavi na uvid službenu belešku o obustavi postupka u krivičnom predmetu protiv tadašnjeg gradonačelnika Beograda Siniše Malog, vođenog na osnovu izveštaja Agencije za borbu protiv korupcije o njegovoj imovini, uz navode da spisi nose oznaku “strogo poverljivo”.

Povereniku je uvid u službenu belešku neophodan za odlučivanje po žalbi tražioca informacije i zato apeluje na Tužilaštvo, ali i na sve druge organe javne vlasti da postupaju u skladu sa članom 26 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, kojim je onemogućavanje Povereniku da izvrši uvid u nosač informacije sankcionisano kao prekršaj.U saopštenju objavljenom na sajtu, Poverenik je ocenio da se takvim postupanjem Tužilaštva ozbiljno otežava ostvarivanje prava javnosti da zna, jednog od osnovnih ljudskih prava zagarantovanih Ustavom. “Obrazlažući zašto ne dostavlja tražene spise, Tužilaštvo je u odgovoru navelo da spisi nose oznaku tajnosti ‘strogo poverljivo’, u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka, da je drugi organ tražene podatke označio kao tajne, kao i da se odredba člana 26 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja odnosi isključivo na formu (nosač informacije), a ne na sadržinu informacija, osporavajući tako Povereniku mogućnost uvida u tajne podatke”, navedeno je u saopštenju. Poverenik je naveo da je takvo tumačenje navedene pravne norme opasno, nelogično i protivno elementarnom poznavanju prava. “Dostavljanje spisa na uvid od strane prvostepenog organa drugostepenom organu jeste uobičajen i propisani pravni put u postupku bilo kog odlučivanja po žalbi, pa i u postupku pred poverenikom”, piše u saopštenju. Kako je navedeno, odredbom člana 26 stav 2 Zakona propisano je da će povereniku radi utvrđivanja činjeničnog stanja u postupku odlučivanja po žalbi biti omogućen uvid u svaki nosač informacije na koji se zakon primenjuje, što podrazumeva bilo koji dokument pa i onaj sa oznakom tajnosti. “U službi Poverenika su obezbeđeni svi propisani uslovi za rukovanje i postupanje tajnim podacima, a pristup tajnim podacima koji su od drugog organa označeni određenim stepenom tajnosti imaju samo lica koja poseduju odgovarajući sertifikat, pa ne postoje smetnje za dostavljanje povereniku tajnih podataka, bez obzira na to koji organ je iste označio kao tajne”, navodi se u saopštenju. Poverenik je podsetio da njegova rešenja doneta u postupcima po žalbi (i u pristupu informacijama i u zaštiti podataka) predstavljaju jedan od mogućih pravnih osnova za opoziv tajnosti podataka (član 25 Zakona o tajnosti podataka), pa je posledično i logično da on ima pravo uvida u sve dokumente koji sadrže tajne podatke, budući da mu je to neophodno za donošenje zakonitih odluka.