Foto: Crta

NVO traže da se što pre pokrene transparentan izbor novog poverenika

Organizacije civilnog društva posvećene ostvarivanju vladavine prava, demokratije i ljudskih prava pozvale su nadležni skupštinski Odbor za kulturu i informisanje da što pre pokrene proces izbora novog poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i ponudile predlog razrađenih kriterijuma za izbor kandidata.

U saopštenju se podseća da 22. decembra ističe mandat povereniku, a proces izbora njegovog naslednika još nije pokrenut. Jedan od osnovnih zahteva je da se obezbedi kompetitivni proces izbora, uz mogućnost učešća i praćenja zainteresovane javnosti. Organizacije civilnog društva predložile su i načine da se proveri da kandidati nisu povezani sa političkim strankama, da nisu kršili zakone, profesionalne standarde i pravila struke, da imaju relevantno stručno znanje i iskustvo u oblasti zaštite podataka o ličnosti i pristupa informacijama od javnog značaja, kao i integritet koji je neophodan za obavljanje kontrole i nadzora rada drugih državnih organa. Pored toga, predloženo je i kako osigurati da proces bude javan, otvoren za sve zainteresovane građane i udruženja i da nadležni skupštinski odbor obezbedi fer takmičenje.

Predloge su sačinili Partneri za demokratske promene Srbija, Transparentnost Srbija, Šer fondacija, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (Crta), Komitet pravnika za ljudska prava, Biro za društvena istraživanja i Fondacija za otvoreno društvo Srbija. Podseća se da je Odbor za kulturu i informisanje na sednici 26. novembra odbio da razmatra inicijativu za hitno pokretanje transparentnog procesa izbora novog Poverenika, koju je potpisalo 70 organizacija civilnog društva, medija, predstavnika poslovne, stručne i naučne zajednice. Za predlog je glasalo pet članova Odbora, a preostalih osam nije se izjasnilo.