Foto: Crta

Transparentan izbor novog poverenika traži više od 60 organizacija

Više od 60 organizacija civilnog društva, medija, predstavnika poslovne, stručne i naučne zajednice pozvalo je Odbor za kulturu i informisanje Skuštine Srbije da proces izbora novog poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti bude potpuno otvoren, transparentan i u skladu sa zakonom.

“Za nepunih mesec dana ističe mandat aktuelnom povereniku. Prethodna iskustva sa kašnjenjem izbora rukovodilaca državnih organa, posebno nezavisnih institucija, imala su štetne posledice na njihov rad, a posledično i na prava građana i javni interes koje bi ove institucije trebalo da štite. Zbog toga inicijativa poziva nadležni odbor da što pre otpočne postupak izbora novog poverenika”, navodi se u otvorenom pismu. Apeluje se na nadležni skupštinski odbor da javno pozove sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove da se prijave za funkciju poverenika. “Zbog značaja institucije poverenika kao nezavisnog državnog organa, posebna pažnja treba da se posveti kriterijumima neophodnim za stručnu i profesionalnu zaštitu prava na pristup informacijama od javnog značaja i prava na zaštitu podataka o ličnosti”, ističe se u pismu. Da bi se obezbedio izbor najboljeg kandidata, incijativa je pozvala odbor da precizira zakonske uslove za izbor poverenika i primeni standarde iz drugih postojećih zakonskih rešenja i dobrih praksi. Ocenjuje se i da bi razgovori sa najboljim kandidatima trebalo da se obave na sednici koja će biti otvorena za javnost.

Potpisnici otvorenog pisma, između ostalih su, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Crta, Pravni skener, Građanske inicijative, Share Fondacija, Transparentnost Srbija, BIRN, Fondacija za otvoreno društvo Srbija, Komitet pravnika za ljudska prava (YUKOM)…