Zoran Drobnjak / Foto: FoNet, Božidar Petrović

“Transparentnost Srbija”: Još jedan izvođač radova bez tendera

“Transparentnost Srbija” (TS) ukazala je da Srbija u Poglavlju 5 u pregovorima sa EU koje je već otvoreno, a odnosi se na javne nabavke i javno-privatna partnerstva, čini suprotno onome što je dogovoreno, i ugovora radove bez tendera.

“Jedan od tri prioriteta u tom poglavlju jeste da međudržavni sporazumi koji su zaključeni sa trećim državama i njihova primena ne budu neopravdano ograničavajući po konkurenciju i da budu u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i pravnim tekovinama EU”, podsetila je TS i navela da Srbija veliki deo svojih infrastrukturnih projekata realizuje upravo na osnovu međudržavnih sporazuma kojima se konkurencija svodi na unapred odabranu firmu iz zemlje koja daje kredit za takve radove. Takvo ugovaranje velikih poslova, po oceni “Transparentnosti”, ima negativne efekte po EU integracije, a još veće po javne finansije Srbije. “Odsustvo konkurencije, po tržišnim zakonitostima, dovodi do porasta cene koja se plaća za takve radove ili umanjenja njihovog kvaliteta. Građani Srbije ni u jednom slučaju dosadašnjih aranžmana te vrste nisu dobili celovito i argumentovano obrazloženje u kojem bi bile na uporediv način predstavljene eventualne koristi od kreditnih aranžmana naspram štete koja će nastupiti zbog odsustva konkurencije”, istakla je TS. Navedeno je da je najnoviji slučaj te vrste potpisivanje komercijalnog ugovora za projektovanje i izgradnju deonica auto-puta Beograd-Sarajevo između resornih ministara Turske i Srbije, odnosno predstavnika turske kompanije “Tašjapi” Emrulaha Turanlija i v.d. direktora JP “Putevi Srbije” Zorana Drobnjaka. “Drobnjak je vršilac dužnosti direktora već oko sedam godina. I raniji i sadašnji Zakon o javnim preduzećima ograničavaju mogućnost da se isto lice imenuje na tu funkciju najviše dva puta. Ranije je taj status bio ograničen na dva šestomesečna mandata, a po sadašnjem zakonu na dva jednogodišnja. Stoga je sporna i validnost bilo kojeg ugovora ili drugog dokumenta koji on zaključi u ime ovog javnog preduzeća”, smatra TS. Kako se podseća, potpisivanje ugovora o izgradnji auto-puta Beograd-Sarajevo deo je okvirnog sporazuma Vlade Srbije i turske kompanije “Tašjapi” o saradnji na projektima infrastrukture, koji je zaključen u septembru. Tada je najavljeno da se sporazum odnosi na tri projekta za obnovu puta Novi Pazar-Tutin, dužine 22,5 kilometara, koja će koštati najmanje 20 miliona evra, i za dva kraka auto-puta Beograd -Sarajevo na teritoriji Srbije: Kuzmin-Sremska Rača, od 17 kilometara, procenjene vrednosti 210 miliona evra, i Požega-Užice- Kotroman, od 60 kilometara, procenjene vrednosti 830 miliona evra. Srbiju bi, po rečima ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorane Mihajlović izgradnje auto-puta Beograd-Sarajevo trebalo da košta 1,05 milijardi evra.