Foto: Pixabay.com

Od paralelne struke do paralelne stvarnosti

Ako nam je bilo smešno kada su proletos udruženja pekara, bravara, obućara i frizera podržala ministarku pravde da, uprkos jedinstvenom otporu struke, sprovede promenu pravosuđa kroz tada predložene ustavne amandmane, vreme je da se uozbiljimo pošto se prešlo na viši nivo “igrice”.

Sada, naime, imamo trend stvaranja (pro)vladinih nevladinih organizacije u oblasti pravosuđa, preko kojih vlast ostvaruje svoje političke ciljeve, upozorilo je i Evropsko udruženje sudija i tužilaca za demokratiju i slobode. O ovome više u analizi Istinomera.