Foto: Istinomer, Zoran Drekalović

“Poslodavac će moći da iznajmi najviše 30 odsto radnika preko agencije”

Ministarstvo za rad objavilo je Nacrt zakona o agencijskom zapošljavanju koji predviđa da će svi radnici koji rade preko agencije (na “lizing”) ubuduće imati ugovor o radu i iste uslove rada kao zaposleni kod poslodavca, a firma može da iznajmi najviše 30 odsto radne snage od ukupnog broja radnika.

Kako piše portal “Radnik”, ovaj zakon se ne odnosi na radnike koji rade preko studentskih i omladinskih zadruga i firmi koje pružaju usluge preduzećima, kao što su higijeničari i radnici obezbeđenja koji mogu da rade po ugovoru о privremenim i povremenim poslovima bez prava na godišnji odmor i bolovanje. “Agencija sa ustupljenim zaposlenim zaključuje ugovor o radu na neodređeno ili ugovor o radu na određeno vreme”, piše u Nacrtu zakona o agencijskom zapošljavanju. To znači da će, ukoliko ovaj nacrt zakona bude i konačan, radnici angažovani preko agencije za privremeno zapošljavanje imati ugovor o radu na određeno ili neodređeno vreme sa agencijom, ali ne i druge ugovore o radnom angažovanju. U tekstu se navodi da je to pozitivan pomak imajući u vidu da su do sada agencijski radnici mogli da budu angažovani i preko ugovora o privremenim i povremenim poslovima koji, između ostalog, radnicima ne omogućava da ostvare pravo na bolovanje i godišnji odmor. Takođe, zakon predviđa da agencijski radnik ima iste uslove rada kao zaposleni kod poslodavca (koji obavlja istu ili sličnu vrstu poslova), odnosno, ima isto trajanje radnog vremena, prekovremeni i noćni rad, isto pravo na odsustvo i “elemente za obračun i isplatu zarade i naknade troškova”. Nacrtom zakona zabranjuje se da radnik preko jedne ili više agencija radi kod istog poslodavca više od dve godine po ugovoru o radu na određeno vreme, već ukoliko nastavi da radi kod tog poslodavca nakon isteka tog perioda ili perioda na koji je ustupljen, dobija ugovor na neodređeno vreme (ugovor “za stalno”) kod poslodavca kome je iznajmljen.

Međutim, u nacrtu zakona navedeno je da ovo pravo agencijski radnik može da ostvari samo na sudu, odnosno mora da pokrene radni spor protiv poslodavca kome je iznajmljen kako bi dobio ugovor “za stalno”. Takođe, ovo pravo da dobije ugovor na neodređeno vreme kod poslodavca kome je iznajmljen nemaju agencijski radnici koji imaju ugovor o radu na neodređeno vreme sa agencijom. Ugovor “za stalno” sa agencijom faktički radniku ne nudi nikakvu sigurnost, jer agencija može da otpusti radnika čim prestane potreba za angažovanjem u firmi kojoj je iznajmljen, piše “Radnik”.