Foto: Istinomer, Zoran Drekalović

Medijska koalicija zahteva hitno izvršenje rešenja Poverenika

Predstavnici Medijske koalicije u Timu za dijalog dostavili su Koordinacionoj grupi Vlade Srbije za saradnju sa medijima spisak o čak 601 neizvršenom rešenju na slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zatražili njihovo hitno izvršenje.

Novinarska i medijska udruženja okupljena u Medijsku koaliciju konstatovala su, u dopisu upućenom Koordinacionoj grupi, da je broj neizvršenih rešenja u periodu od početka 2015. pa do kraja septembra ove godine dramatično veliki i da je zbog toga ugroženo ustavno pravo građana da budu istinito, potpuno i blagovremeno obaveštavani o pitanjima od javnog značaja. Naveli su da urušavanje instituta slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja onemogućava novinarima i medijima da obavljaju svoj posao, a podsetili su i na to da Ustav Srbije kaže da “svako ima pravo na pristup podacima koji su u posedu državnih organa i organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja, u skladu sa zakonom”. “Ispunjavanje naših zahteva je zapravo ispunjavanje ustavnih i zakonskih obaveza”, navodi se u dopisu Medijske koalicije. Napomenuto je da od ukupnog broja predmeta (601) postoji 126 medijskih, a od toga 77 onih koji se odnose na organe javne vlasti na državnom nivou, a preostalih 49 na organe javne vlasti na nižim nivoima i od vlasti se, kako se naglašava, očekuje da tih 126 medijskih zahteva reši do Nove godine. “Čvrstog smo uverenja da organi javne vlasti treba da postupe po svim rešenjima Poverenika i da niko ne sme da bude diskriminisan, ali podsećamo da se naš zahtev odnosi na novinarsko-medijske slučajeve i da očekujemo veoma konkretne rezultate po ovom pitanju do kraja godine, kako bismo se uverili da zaista postoji politička volja da se rešavaju problemi na medijskoj sceni”, navodi se u dopisu. Koalicija podseća da su njeni predstavnici u Timu za dijalog, 22. oktobra, Koordinacionoj grupi dostavili specifikovane i do kraja godine oročene zahteve za prevazilaženje akutnih problema na medijskoj sceni, među kojima se nalazi i zahtev da državni organi postupe po rešenjima Poverenika za informacije od javnog značaja. Prethodno su udruženja okupljena u Tim za dijalog, 16. avgusta, Koordinacionoj grupi uputila 13 zahteva koje su, prema dogovoru sa prethodnog sastanka, dodatno specifikovala i vremenski oročila. Koalicija ponavlja da će na osnovu toga da li će i u kojoj meri njeni zahtevi biti ispunjeni, odlučiti da li uopšte ima smisla nastaviti dijalog sa vlastima i učestvovati u Radnoj grupi za izradu medijske strategije. Zahtev su potpisali Nezavisno udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Asocijacija nezavisnih elektronskih medija, Poslovno udruženje Lokal pres i Asocijacija onlajn medija.