Foto: Istinomer, Zoran Drekalović

Venecijanska komisija: Srbija sprovela preporuke, Pravnici: Neobično ponašanje Sekretarijata

Venecijanska komisija Saveta Evrope je na plenarnom zasedanju 19. i 20. oktobra prihvatila ocenu svog Sekretarijata da je Vlada Srbije u nove nacrte dopuna Ustava o pravosuđu unela preporuke ove Komisije, date u junu.

To je agenciji “Beta” rekao neimenovani zvaničnik Sekretarijata Venecijanske komisije, koji je naveo da je o tome sačinjeni memorandum Sekretarijata dat na uvid svim članovima Komisije koji na njega nisu imali nikakvih primedbi. U zaključima plenarnog zasedanja ističe se da je Komisija “primila na znanje memorandum Sekretarijata o usaglašenosti izmenjenih predloga amandmana na ustavne odredbe pravosuđa u Srbiji” sa mišljenjem koje je dala u junu. Zvaničnik je objasnio je da je time Komisija potvrdila da je Ministarstvo pravosuđa preporuke Venecijanske komisije date u junu ugradilo u nacrte ustavnih dopuna i 12. oktobra dostavilo Komisiji u Strazburu. U zaključku Memoranduma navodi se da su “sprovedene preporuke Venecijanske komisije”.

A predstavnici Društva sudija Srbije i Udruženja tužilaca Srbije najavili su juče da će više strukovnih udruženja i organizacija pravnika tražiti razjašnjenje i ukazati organima Saveta Evrope i Venecijanskoj komisiji na neobično ponašanje Sekretarijata. Predsednica Društva sudija Dragana Boljević kazala je agenciji “Beta” da prema Poslovniku o radu Venecijanska komisija odlučuje uvek na bazi izveštaja izvestioca koji je posebno određen za to i nikada to ne radi Sekretarijat, dok u hitnim slučajevima mora postojati saglasnost predsednika komisije. Naglasila je da se čini da procedura propisana aktima same Venecijanske komisije nije poštovana i zbog toga je veoma neuobičajen način na koji je stigao Memorandum Sekretarijata, a ne odluka komisije. Prema njenim rečima, sve i da su ispoštovane preporuke onda je to učinjeno na bazi minimuma standarda. “U Srbiji je potrebno mnogo više od minimuma standarda. Pojedine stvari su ispod do sada dostignutog nivoa. Lošije su, a Ustav se menja kako bi se otklonili sadašnji nedostaci. To što se radi je besmisleno”, kazala je Boljević. Predsednica Etičkog saveta Udruženja tužilaca Srbije Lidija Komlen Nikolić izjavila je za “Betu” da se u dokumentu Sekretarijata navodi samo da su oni zabeležili da im je Ministarstvo dostavilo tekst izmena iz oblasti pravosuđa. “To se predstavlja javnosti kao mišljenje Venecijanske komisije što nije tačno, jer je Sekretarijat administrativno telo. Tačno je bilo da je reč o plenarnoj sednici, ali nije bilo odlučivanja, čini se da se radi o tome da je Sekretarijat samo notirao da je Ministarstvo nešto poslalo. U svakom slučaju, tražićemo pojašnjenje Venecijanske komisije o kakvom postupku je reč”, izjavila je Komlen Nikolić, naglašavajući da poslednje izmene od 11. oktobra nisu ispoštovale obaveze koje Srbija ima prema Akcionom planu za poglavlje 23.