Foto: Istinomer, Zoran Drekalović

Roditelji nestalih beba nezadovoljni predlogom Vlade

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić, primio je predstavnike „Beogradske grupe roditelja nestalih beba“.

Kako se navodi u saopštenju Poverenika, roditelji su izrazili zahvalnost povereniku i njegovim saradnicima na tome što su, tokom više godina uglavnom zahvaljujući aktivnostima Poverenika, dolazili do niza informacija u vezi sa problemom na čijem rešavanju insistiraju. “Tek nakon prvog susreta sa poverenikom, još pre 10 godina i nakon njegove intervencije po njihovoj žalbi, javnosti je učinjen dostupnim posebni Izveštaj koji je MUP sačinio po nalogu Anketnog odbora Skupštine Srbije. Tada je izgledalo da će se stvari pomeriti sa mrtve tačke. Ali, nažalost, to se nije dogodilo”, ističe se. Presudom Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u martu 2013. godine država Srbija je proglašena odgovornom za nerešavanje problema nestalih beba i naloženo joj je da bez odlaganja pristupi rešavanju problema, ali on nije rešen. U saopštenju se ističe da su roditelji izrazili nezadovoljstvo Predlogom zakona koji je Vlada radi „rešavanja problema“ proletos dostavila Skupštini, ocenjujući da se zakon ne bavi suštinom problema, da je akcenat samo na “nekakvoj finansijskoj naknadi za oštećene”, a da sasvim zanemaruje ono što njih najviše zanima- utvrđivanje istine, pravda i odgovornost. S tim u vezi, kao i u vezi sa žalbama povodom pristupa informacijama, čiji broj u poslednje vreme opet raste, izrazili su očekivanje da Poverenik može da im pomogne. „Poverenik je roditeljima odgovorio da će se po žalbama, u meri u kojoj je to moguće, postupati ažurno, ali da on nema nikakvu mogućnost da utiče na sadržinu zakona. Izrazio je razumevanje za njihovo nezadovoljstvo odnosom nadležnih prema problemu, posebno imajući u vidu da je rok za izvršenje presude Evropskog suda za ljudska prava istekao još u oktobru 2014. Poverenik je ocenio da dalja indolentnost može imati vrlo štetne posledice. U prvom do sada rešenom slučaju Sud je obavezao Srbiju da plati naknadu od 10.000 evra, ali ne treba zaboraviti da je Sudu u Strazburu podnet veoma veliki broj ovih tužbi. Uz to, imajući u vidu da je neadekvatan odnos Srbije prema obavezi iz presude već u nekoliko navrata bio predmet kritičkih rasprava Komiteta ministara Saveta Evrope, šteta po međunarodni ugled države može izvesno biti i veća od finansijske“, navodi se u saopštenju.