Foto: Pixabay.com

Vratiti ustavnu garanciju u Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Pravno ograničenje kojim se policiji, obaveštajnim agencijama ili privatnim kompanijama omogućava da zadiru u privatnost građana samo kada je to propisano zakonom izbrisano je iz Predloga zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji je trenutno u skupštinskoj proceduri, upozorila je juče SHARE Fondacija.

Ta organizacija ocenila je da je usvajanje novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti trebalo da obezbedi građanima niz novih prava, kao što su pravo na ispravku, dopunu, brisanje, i ograničenje obrade i prenosivosti podataka, po uzoru na Opštu uredbu EU o zaštiti podataka ličnosti (GDPR), koja je počela da se primenjuje 25. maja. SHARE Fondacija apelovala je na poslanike da amandmanima vrate prvobitnu formulaciju kojom je predviđeno da se prava građana vezana za uvid, brisanje, izmenu i druge mere kontrole nad obradom njihovih podataka “mogu ograničiti zakonom” u slučaju zaštite nacionalne bezbednosti, odbrane, javne bezbednosti, prava i sloboda drugih. Kako se navodi u saopštenju, izostavljanje takve odredbe iz predloga zakona, omogućava državnim organima ili privatnim kompanijama koji rukuju ličnim podacima građana, da mogu bez izričitog zakonskog ovlašćenja i po sopstvenom nahođenju da ograniče prava građana. “Formulacija koja svakome ko rukuje ličnim podacima građana nalaže da postupa u skladu sa zakonom nije fraza koja se može prevideti, jer se obaveze rukovalaca podrazumevaju. Naprotiv, jedinu prepreku proizvoljnom uskraćivanju prava predstavlja upravo izričita odredba zakona koja strogo definiše kada rukovalac može da ograniči prava građana”, ističe se u saopštenju. Podseća se da je takva obaveza ugrađena i u član 42 Ustava, u kome se navodi da se prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti uređuju zakonom, kao i da “svako ima pravo da bude obavešten o prikupljenim podacima o svojoj ličnosti, u skladu sa zakonom, i pravo na sudsku zaštitu zbog njihove zloupotrebe”.

A poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić napisao je na Tviteru: “I Poverenik će, formalnim pismom, pozvati poslanike da koriguju bar taj, očito neustavan i potencijalno nesagledivo štetan, član 40, i inače izuzetno lošeg Predloga zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Ali, imajući u vidu da su dosad ignorisani svi argumenti…”, naveo je Šabić.