Polaganje zakletve sudija 2016. / Foto: FoNet/ Aleksandar Levajković

Izbor sudija daleko od javnosti

Dok se poslednjih meseci u javnosti vodi oštra rasprava o reformi pravosuđa koja je u toku, malo je poznato da se trenutno odvija izbor sudija za najviše pravosudno telo u državi – Vrhovni kasacioni sud. Međutim, sve i da neko izrazi želju da sazna detalje ko su kandidati za sudije, ko će odlučiti o tome da li će neko od njih biti izabran i na osnovu čega, neće mu biti lako da dobije informacije, jer se čitav proces odvija tajno, daleko do očiju javnosti. Pročitajte više.