Foto: Istinomer, Zoran Drekalović

“Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom diskriminiše romsku decu”

Predstavnici Inicijative za socijalna i ekonomska pitanja A11 saopštili su da su podneli predlog za ocenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, uz stav da diskriminiše decu romske nacionalnosti.

Prema oceni te inicijative, više odredaba tog zakona nije u skladu sa Ustavom, drugim zakonima, međunarodnim protokolima i može se okarakterisati kao izrazito diskriminatoran. Kako se navodi u predlogu, sporni su delovi zakona koji predviđaju ukidanje prava na roditeljski dodatak za svu decu u porodici, ukoliko makar jedno od njih nije primilo sve obavezne vakcine ili ne pohađa redovno osnovnu školu, odnosno predškolski pripremni program. Predstavnici Inicijative A11 i Udruženja “Roditelj” kazali su za Vojvođanski istraživačko-analitički centar (VOICE) da se zalažu za vakcinaciju i obavezno školovanje, ali da se ta pitanja ne smeju rešavati ugrožavanjem socijalnih i ekonomskih, to jest ljudskih prava. Pravna koordinatorka Inicijative A11 Milijana Trifković kazala je za VOICE da zakonska rešenja treba da podstiču imunizaciju i školovanje, a ne da kažnjavaju decu uskraćivanjem prava na roditeljski dodatak. Sa takvim stavom saglasna je i članica UO Udruženja “Roditelj” Bojana Selaković, koja je rekla da pitanje vakcinacije i obrazovanja ne treba da se rešava time što će se uskraćivati prava po nekom drugom osnovu. “Nije problem nastojanje države da poveća obuhvat imunizacije, ali to se ne može raditi na ovaj način, jer se onda zalazi u kršenje nekih drugih prava, što povlači druge probleme. To je odraz nemoći države”, kazala je Selaković.

Prvu incijativu za ocenu ustavnosti ovog Zakona pokrenula je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, zbog pojedinih odredaba koje se tiču izdvajanja za porodiljsko odsustvo. Ona je predlog Ustavnom sudu uputila u septembru, nešto više od dva meseca nakon što su potvrđene izmene i tom prilikom je ukazala na diskriminaciju poljoprivrednica, žena sa višim primanjima i roditelja dece koja su rođena pre usvajanja tog zakona. Podsetimo, nedavno je u Beogradu organizovana protestna šetnja trudnica i porodilja nezadovoljnih Zakonom o finansijskoj podršci porodicama sa decom pod sloganom “Mame su zakon”. Porodilje, trudnice i poslanica Pokreta centra Tatjana Macura predale su Skupštini Srbije izmene i dopune Zakona, među kojima je i odredba da se osnovica naknade zarade obračunava tako što se zbir mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi podeli sa 12 umesto važećim zakonom predviđenih 18 meseci.