Foto: FoNet, Nenad Ðorđević

Beograd ima tretman niskobudžetnog grada za niskobudžetne turiste

Glavni i odgovorni urednik izdavačke kuće „Arhipelag“ Gojko Božović kaže da su “političke prilike takve da je logičnije da imamo Pink, nego ministra kulture”.

“Nisu retki primeri u istoriji kada su pojedine zajednice počinjale da rade u korist svoje štete. Meni se čini da živimo u takvom jednom trenutku. Ljudi su izgubili ambiciju da oblikuju bolje društvo od onog u kojem žive, mnogo se više upravljaju prema kriterijumima uverenja, mnogo više zavise od svog straha, nego od sopstvenih saznanja. Deluje gotovo neverovatno da ljudi ne vide probleme koje stvara taj jeftini tretman Beograda u globalnim razmerama kao niskobudžetnog grada za niskobudžetne turiste. Na dramatičan način menja se urbani, kulturno-istorijski sadržaj Beograda. Dovoljno je pogledati kako sada izgleda Beograd na vodi, koji nema nikakve veze sa kulturnom istorijom Beograda, već je metastaza u tkivu grada. Najveći broj ljudi je potpuno pasivan, živi u nekoj ličnoj povučenosti, zna da prilike nisu dobre, ali ne nalazi unutrašnje snage da ih promeni.”

(Nova ekonomija, oktobar 2018. godine)