Miroslav Milićević, potpredsednik Saveta / Foto: FoNet

Savet: Netransparentni podaci o dodeli državne pomoći

Savet za borbu protiv korupcije Vlade Srbije ukazao je da su podaci o dodeli, realizaciji i kontroli državne pomoći netransparentni i da nedostaju propisi koji bi tu oblast bolje uredili.

“Država nije donela zakon o dodeli državne pomoći kojim bi se detaljno regulisalo ko, kako, u kom postupku može da bude davalac i korisnik državne pomoći, zatim uslovi, merila i kriterijumi za dodelu državne pomoći, odgovornost i sankcije za sve učesnike u dodeljivanju i korišćenju državne pomoći”, navodi se u izveštaju Saveta o dodeli državne pomoći preduzećima, koji je dostavljen Vladi Srbije. Ističe se da vladina Uredba o dodeli državne pomoći nema snagu zakona, niti može da reguliše opšte i pojedinačne norme u materijalno-pravnom smislu, a ne sadrži ni pravila, prava i obaveze koje treba da sadrži zakon o dodeli državne pomoći. U primeni je Zakon o kontroli državne pomoći koji je, kako tvrdi Savet, nepotpun jer ne reguliše u potpunosti kontrolu dodele. “Svi podaci oko dodeljivanja državne pomoći su netransparentni, jer se ne mogu sagledati sve činjenice, počev od toga koji su individualni subjekti koristili državna sredstva, za koje namene i u kom iznosu i da li je ostvaren javni interes, odnosno svrsishodnost trošenja sredstava pomoći”, ističe Savet. Preporuke ovog tela su da se donese zakon o dodeli državne pomoći, izmeni Zakon o kontroli državne pomoći kako bi se regulisali odgovornost i sankcije za nezakonitu dodelu državne pomoći, a da Državna revizorska institucija obavlja godišnju kontrolu svrsishodnosti trošenja sredstava. Preporuka Saveta je i izmena propisa koji usporavaju pokretanje postupaka prinudne naplate kredita Fonda za razvoj, kao i propisa u delu procene vrednosti nepokretnosti pri odobrenju kredita i prinudne naplate.

S druge strane, Ministarstvo privrede, reagujući na navode Saveta, saopštilo je da “Republika Srbija ima najbolje rezultate u regionu kada je reč o privlačenju investicija i da je svaki pokušaj bacanja senke na ovaj proces u najmanju ruku tendenciozan ili je proizvod elementarnog nepoznavanja procedure za dodelu i isplatu podsticaja”. Tvrdi se da ni dinar nije isplaćen na ime podsticaja, a da prethodno nije opravdan, odnosno da kompanija nije ispunila ugovorne obaveze. Naglašava se da su sve informacije o potpisanim ugovorima objavljene na sajtu Ministarstva.