Protest "Ne da(vi)mo Beograd" /Foto: FoNet/A. Levajković

Građanski protesti: Od naboja do apatije

Kako smo od vrhunca građanskih protesta u 2016. stigli do građanske apatije 2018. godine?

Da li uspeh protesta u Srbiji zavisi samo od snage i energije građana ili i od okolnosti u kojima se događaju? Šta je mera uspeha tih protesta? O ovome više u analizi Istinomera.