Dragan Velikić / Foto: FoNet/Nenad Đorđević

Strategija ove vlasti je izolovati zdrav razum

Pisac Dragan Velikić kaže da je za svaku promenu potrebno je da se pokrene kritična masa, svejedno da li je reč o potpornom zidu na Koridoru 10 u Grdeličkoj klisuri, ili, o smeni vlasti.

“Posle šest godina vladavine naprednjaka, proces urušavanja dobija neslućeno ubrzanje, tako da je za očekivati da se u doglednoj budućnosti pored kamenja pokrenu i ljudi, koje bismo u tom slučaju mogli imenovati građanima. Dogledna budućnost je relativan pojam, i drugačije je doživljava neko kome je dvadeset ili trideset godina u odnosu na penzionera. Međutim, za vlast je sve to ista materija koju valja držati u stanju mirovanja. A da bi ljudski materijal ostao statičan potrebno ga je kontinuirano hipnotisati mantrom koja će svojim sadržajem pokriti što širu populaciju – i po horizontali, i po vertikali. Kada je reč o vladavini SNS-a, ta mantra je ispunjena odsustvom svakog suvislog sadržaja. Jer, strategija ove vlasti je izolovati zdrav razum, i onda ići na njegovo ukidanje. Po svemu onome što danas čini javni život u Srbiji, taj proces je uveliko odmakao, pa više na delu nemamo urušavanje svih vrednosti, već njihovo survavanje. Masa je, kako je slikovito predstavlja francuski teoretičar društva Moris Diverže, zapravo bara koja se može pokrenuti samo spolja. Ako dođe do pokretanja iznutra, onda to više i nije masa već društveni pokret koji se aktivistički strukturiše uspostavljajući svoje kanale horizontalne komunikacije.”

(NIN, 20. Septembar, 2018. godine)